Periodonti – tannløsningsykdom

Hva er periodontitt ?

Periodontitt betyr  “ infeksjon i festeapparatet rundt tannen”. Den utløsende årsak til periodontitt antas å være den normale bakterieflora i munnhulen. Når bakteriebelegg (plakk) ikke blir fjernet jevnlig gjennom børsting og rengjøring mellom tennene (hvor matrester ofte samler seg), vil dette til slutt føre til periodontitt . Periodontitt, også tidligere kalt pyrrea, er i grunn en kronisk bakterieinfeksjon.

Når bakteriebelegg stivner på tannoverflaten dannes det tannstein på tennene ovenfor, langs og under tannkjøttet. Bakteriebelegg finnes i varierende mengde hos oss alle, og vi reagerer forskjellig på dette. Når tannstein og belegg står ubehandlet over tid  kan sykdom utvikles. Det betyr at støtteapparatet (bindevevsfibrene i tannkjøttet) rundt tannen brytes ned, lommen mellom tann og tannkjøtt blir dypere og tannens feste reduseres. Tap av benfeste rundt tannen kan oppstå i forbindelse med kroppens reaksjon (immunreaksjonen eller immunforsvar) på bakteriene. I verste fall kan dette føre til at tannen løsner og går tapt.

Røyking, diabetes og andre risikofaktorer

Det er klar sammenheng mellom røyking og periodontitt, og røykeslutt er derfor vesentlig. Sykdommen oppstår oftere og kan være mer alvorlig hos mennesker med diabetes. Dette synes å gjelde spesielt dersom blodsukkeret ikke er godt kontrollert. Noen resultater tyder på at behandling av periodontitt kan bidra til bedre blodsukkerkontroll. Sykdommen kan også oppstå på grunn av variasjoner i kroppens reaksjon, arv, emosjonelt stress eller bruk av medisiner. I noen tilfeller er vi ikke i stand til å forklare hvorfor noen er mer utsatt enn andre. Det finnes resultater som har vist at periodontitt ikke utelukkende er en oral sykdom. Her assosieres nå periodontitt og andre orale infeksjoner med en rekke systemiske lidelser som kardiovaskulære sykdommer, luftveisinfeksjoner, sukkersyke, for tidlig fødsel og osteoporose.

Tegn på periodontitt

I starten er det ikke lett å oppdage periodontitt. Typiske tegn er lett blødning fra tannkjøttet (ved tannpuss, rens mellom tennene, spising av hard mat, eller av seg selv), ømt, hovent   eller kløende tannkjøtt,  med mørkere farge langs tennene. Dårlig ånde kan komme etter hvert. Tennene kan kjennes løse, og hvis tilstanden forblir ubehandlet over tid, kan det noen   ganger ses puss rundt tannen som er angrepet.            

Behandling av periodontitt

Diagnose og behandling er avhengig av det kliniske bildet, pasientens alder og generelle helsetilstand. Ettersom tannkjøttbetennelse er vanskelig å reversere, er forebygging av sykdommen viktigste tiltak. Det som er avgjørende både i forebyggelse og behandling er egeninnsats i form av god munnhygiene daglig og eventuelt å slutte å røyke. Det er også viktig å ha sunne blodsukkernivåer og et balansert kosthold. Når vi stiller diagnosen vil vi jobbe sammen (teamarbeid) for å få kontroll over sykdommen. Grunnleggende behandling inkluderer grundig instruksjon og opplæring i munnhygiene, profesjonell rengjøring av tennenes rotoverflater, med eller uten operative inngrep – avhengig av hvor dypt må vi ned for å rense. I enkelte tilfeller – der forholdene ligger til rette for det – kan vi med regenerative metoder få bygget opp tapt ben rundt tannroten.

Trygderefusjon til tannimplantater

Hvis tenner tapes p.g.a. periodontitt, gir det rettigheter til en viss støtte fra HELFO hvis det lages broer, protese eller om det skulle ende med implantater. Implantater er skruer av titan som er ment å erstatte en manglende rot. På disse implantatene kan det lages både kroner og broer samt såkalte dekkproteser. Det er viktig å utrede pasientene grundig før en slik behandling, både medisinsk og vedrørende indikasjonene og kontraindikasjoner for å velge implantat som løsning på pasientens problemer.

Hva skjer etter behandlingen?

Periodontitt er en kronisk sykdom, og det er viktig med oppfølgende kontroller i lang tid etter behandlingen. Oppdages periodontitt i tide og man får den rette behandling, samt fortsetter med god munnhygiene, er prognosen god. Folketrygdloven § 5-6 dekker utgifter ved tannkjøttsbehandling (kronisk marginal periodontitt og peri-implantitt) etter faste takster. Les mer hos HELFO.

Les mer om behandling og vår kompetanse på periodontitt her.