Narkose ved behandlingen. Noe for deg?

Hva er narkose?

Anestesi betyr følelsesløshet mot sanseintrykk og smerte. Når man legger en pasient i narkose, altså i dyp søvn, kan man blant annet bruke anestesimedisinske gasser som oksygen, lystgass og diverse blandinger av de to.

Behandlingen er blitt mye sikrere enn før og brukes derfor i større grad i tannhelsesektoren. Den forutsetter sikre legemidler som fungerer, pålitelig overvåkningsutstyr, riktig utstyr for å gi pasienten legemiddelet og høyt kvalifisert personell.

Er narkose et alternativ for deg?

Det er stort sett seks typer pasienter som er aktuelle for behandling i narkose.

  1. Du som lider av alvorlig tannlegeskrekk.

For dem som lider av alvorlig tannlegeskrekk, eller odontofobi som det kalles på fagspråket, kan narkose være et alternativ fordi man ikke merker noe til tannbehandlingen. Da kan tannlegen utføre mer arbeid på kortere tid og pasienten blir raskere ferdig med behandlingen.

  1. Du som har kraftig brekningsrefleks

Har man kraftig brekningsrefleks kan det være komplisert for en tannlege å arbeide i munnen til pasienten. I noen tilfeller kan det være nødvendig med narkose for å gjøre arbeidet som trengs.

Ny tannlege? Sjekkliste for deg som skal ha ny tannlege

  1. Du som har allergi eller ikke får virkning av vanlig bedøvelse.

Det er uvanlig å reagere på vanlig lokalbedøvelse, men det kan skje. Går man på andre medikamenter kan det til en viss grad ha effekt på virkningen av bedøvelsen. Dessuten kan surhetsgraden i betent vev gjøre at bedøvelsen ikke blir tatt opp så godt som den skal.

  1. Du som har sykdommer eller en tilstand som gjør at det er umulig med tannbehandling i våken tilstand.

Men sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom, noen former for diabetes og ustabile hjertesykdommer kan gjøre at det ikke er forsvarlig å legge en pasient i narkose.

  1. Du som har behov for langvarige eller kompliserte behandlinger.

Pasienter som har behov for så store behandlinger at de ikke kan gjøres med lokal bedøvelse kan være aktuelle for narkosebehandling.

  1. Du som ønsker å sove under tannbehandlingen.

Skal man få utført en langvarig og komplisert behandling, er det noen som ber om å få narkose, slik at de kan sove gjennom inngrepet.

Til deg som har tannlegeskrekk