Tannproteser er erstatninger for manglende tenner.

Det finnes to typer tannproteser: Faste eller løse proteser. Tannlegen på Christiania tannlegesenter vil selvfølgelig gi deg råd om hvilken protese som egner seg best for deg.

Hvilken tannprotese trenger du?

Når først en eller flere tenner er gått tapt må du sammen med tannlegen vurdere hvilken proteseløsning som passer deg best.

I de aller fleste tilfeller er faste løsninger best. Faste løsninger som implantatkroner, implantatbro eller tannbro vil føles som dine egne tenner. Disse løsningene kan du lese mer om her.

Sammenlignet med løse proteser er kostnaden noe høyere og tilvirkningstiden til endelig konstruksjon kan være litt lenger. Brukervennlighet og holdbarheten er bedre, sammenlignet med løse proteser. Biologisk sett er faste erstatninger bedre for deg; slike løsninger forhindrer protesegang og resorbsjon av kjeveben som på sikt er et problem med løse proteser.

De belaster i mindre grad restannsettet. Det gjelde spesielt implantatløsninger som avlastende for nabotenner.

Hva slags typer proteser har vi:

Helt grunnleggende skiller vi mellom 2 typer proteser; Helprotese (gebiss) eller del protese.

Har du et resttannsett som kan brukes til å feste en delprotese til, vil det ofte være en stor fordel. Kan ingen av tennene bevares, trenger du en helprotese.

En protese er tilvirket etter et nøyaktig avtrykk av kjevekammen. Vi bruker et tannkjøttfarget akrylmateriale hvor kunstige tenner i plast festes. Protesen til underkjeven er hesteskoformet fordi det skal være plass til tungen.

Tre ulike typer tannproteser

En helprotese erstatter alle tennene i en kjeve. En ny helprotese lages vanligvis som erstatning for en gammel helprotese.

En immediat («med en gang «) protese er den første protese som lages for denne kjeven. Den settes inn samme dag som de siste tenner er trukket. Også i dette tilfelle er de på forhånd tatt avtrykk av over- og underkjeven.

Disse proteser har den fordel at man slipper en tannløs periode. Til gjengjeld må man senere underfore protesenes innvendige flater, fordi kjevekammene endrer seg under tilhelingen etter at alle tennene er fjernet. Dårlig tilpasning til kjevekammen, betyr som regel at protesen ikke vil feste seg optimalt.

Etter at protesen er brukt noen år kan man forvente at kjevekammen i noen grad er resorbert og protesen sitter løsere. Da kan man gjøre en ny underforing med akrylmateriale for å forbedre feste til protesen.

Hvis du er i en situasjon hvor tenner ikke kan reddes og helprotese løsning er aktuelt, bør du først sammen med oss vurdere om det finnes andre bedre alternativer. Med All on 4 teknologien, som du kan lese mer om her, kan vi idag i de fleste tilfeller faktisk trekke tenner og sette inn faste naturlige tenner samme dager. Våre tannleger har lang og god erfaring i å utføre slike prosedyrer

En delprotese kalles også en partiell protese. Denne type proteser har kroker som fester protesen til de naturlige, gjenværende tenner og sitter derfor betydelig bedre enn helproteser.

Vi lager 2 typer delproteser hos oss:
Proteser med metall- eller Peek skjelett. Dette er en veldig solidprotese som er ment til langvarig bruk (5-15 år). Av og til lages spesielt utformede kroner til resttannsettet for å gi ekstra feste til en delprotese.

Proteser med skjelett av Nylon akrylat. Dette er en god midlertidig løsning, men kan fungere opptil 5 år. Disse protesene er som regel veldig brukervennlige og ser naturlige ut. De er mykere enn delprotesene nevnt over og kan oppleves som litt enklere å håndtere.

Tannprotese erfaringer
Delproteser kan være et godt alternativ til fastsittende broer eller implantatfestede tenner.

Tannprotese prosedyre

Etter undersøkelse tar tannlegen en avstøpning av din kjeve. Tannteknikerne vil så tilpasse en voksoppbygging av protesen.

Denne vil så gjøres om til akryl og tilpasses slik at den passer i din munn. Etter utlevering av protesen må man regne med at tilpasningen av protesen tar noe tid. Det er ikke uvanlig at tannlegen må foreta beslipninger på protesen i etterkant for at protesen skal tilpasse seg bedre.

Det går 2 – 4 uker fra man starter en behandling til protesen er ferdig tilvirket. I spesielle tilfeller kan vi få det til mye raskere da vi tannteknikere på klinikken som kan hjelpe oss.

Tannprotese pris

Tannproteser varierer i pris. Variabler er antall tenner som skal inkluderes, type protese du velger og om du får HELFO refusjon. Hos oss koster en protese fra 3800,- 13500,-. Tannlegen vil informere deg på forhånd hva du må forvente å betale for protesen.

Viktig med kontroll hos tannlege når du bruker tannprotese

Tannprotese stell

Det skjer hele tiden små forandringer i munnen og protesen vil med med tiden passe dårligere. Det betyr at den blir vanskeligere å tygge med, at den løsner når man snakker og at gommene som protesen hviler på kan bli irriteret og til og med gi grobunn for sopp infeksjon (candidainfeksjon).

Protesene skal taes ut rengjøres 2 ganger daglig. Dette bør du gjøre samtidig som du pusser tennene dine. Protesen kan rengjøres på samme måte som dine egne tenner; puss dem med tannbørsten. Du skal ikke bruke tannkrem på protesen din.

Som nevnt over kan tannlegen underfore protesen på innsiden eller kanskje fornye innsiden (rebaserere) den lyserøde plast (akryl) som tennene sitter i.

Du bør gå til kontroll hos tannlegen minst 1-2 ganger i året for å vedlikeholde tenner og tannkjøtt. På disse besøkene fjerner vi bakteriebelegg og misfarginger på tenner og proteser og sørge for at resttenner holder seg friske.

Tannprotese festemiddel

Hvis protesen din ikke er godt festet anbefaler vi at du bruker et festemiddel under protesen som limer protesen til slimhinnen. Det finnes flere ulike festemidler. Den vi anbefaler er Corega, som er et kremformet festemiddel som smøres på og som kan virke en hel dag

Skal jeg bruke protesen om natten

Det er helt opp til deg hva du foretrekker. Det er en fordel å bruke protesen om natten hvis du er plaget med smerter i kjeveledd og ansiktsmuskulatur. Protesen kan da virke stabiliserende og avslappende. Hvis du ikke sover med protesen om natten kan protesen gjerne ligge tørt i nattbordskuffen.

Tannprotese NAV

Har du ikke midler selv for eget opphold kan du søke NAV om støtte for å få dekket kostnader for protese. I mange tilfeller vil HELFO også kunne bidra til å redusere kostnadene dine. Tannlegene hos oss er oppdaterte på hva som gjelder av støtteordninger for deg. Et tips er du heretter tar vare på tannhelsejoruanler og skaffer gamle journaler. Ofte krever HELFO dette for å kunne gi deg støtte. Hvis du får støtte fra HELFO, vil du bare måtte betale egenandelen

Tannproteser Oslo

Christiania tannlegesenter har 3 tannteknikker hos oss som kan hjelpe oss for å lage en løsning som passer best for deg. Vi kan tilby deg protesen reparert på dagen hvis du er uheldig og feks ødelegger protesen.

Christiania tannlegesenter ligger midt i Oslo sentrum, rett ved Oslo Plaza og Oslo sentralbanestasjon.

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon idag

Vi kan hjelpe deg med dine utfordringer!