En regelmessig undersøkelse og vedlikehold er viktig for å opprettholde en optimal tannhelse

Hvor ofte du bør gå til undersøkelse varierer, og det blir gjort en individuell vurdering for hver enkelt hvor man sammen med behandler blir enig om hvor ofte man bør utføre en sjekk. Både tannlege og tannpleier kan utføre tannhelseundersøkelsen.

Ved å utføre en grundig klinisk undersøkelse og ta digitale røntgenbilder skaffer vi oss en oversikt over forholdene i munnen din og eventuelt ditt behandlingsbehov.

Formålet med en tannlegeundersøkelse er å identifisere og diagnostisere eventuelle tann- eller munnhelseproblemer på et tidlig stadium, samt å forebygge og behandle tannproblemer for å opprettholde en god oral helse.

Undersøkelse som ny pasient

Dersom du er ny pasient hos oss kan du være trygg på at vi setter av ekstra god tid for å bli kjent med deg – og at du blir kjent med oss. For at vi på best mulig måte skal kunne hjelpe deg å opprettholde eller oppnå en god tannhelse er det viktig for oss å vite hva som er dine ønsker og behov.

Ved ditt første besøk ønsker vi at du fyller ut et helseskjema. Tannhelse har nær sammenheng med generell helse og det er derfor viktig at vi får vite om du bruker medisiner eller lider av noen sykdommer. Enkelte sykdommer og medisiner gir mulighet for trygderefusjon, og det er derfor viktig at vi får nøyaktige opplysninger om din helsetilstand før undersøkelsen.

En typisk tannlege­undersøkelse kan inkludere følgende trinn:

Tannlegen eller tannpleieren vil starte undersøkelsen ved å ta en grundig anamnese, det vil si å stille spørsmål om pasientens generelle helse, tidligere tannbehandling, medisinske tilstander og eventuelle medikamenter som tas. Dette er viktig for å forstå pasientens helsetilstand og eventuelle risikofaktorer for munnhelseproblemer.

Tannlegen eller tannpleieren vil deretter foreta en grundig visuell undersøkelse av tennene, tannkjøttet og munnhulen. Dette kan inkludere inspeksjon av tennene for å identifisere karies (hull), misfarging, slitasje eller skader. Tannkjøttet blir også sjekket for å se etter tegn på betennelse, blødning, hevelse eller andre tegn på tannkjøttsykdom.

Avhengig av pasientens alder, risikofaktorer og tannhelsestatus kan det også være nødvendig med røntgenundersøkelse som en del av tannlegeundersøkelsen. Røntgenbilder kan avsløre tannråte eller andre problemer som ikke er synlige ved en visuell undersøkelse, for eksempel under fyllinger eller mellom tennene.
Tannlegen eller tannpleieren vil også foreta en grundig vurdering av tannkjøttet ved å måle tannkjøttslommene, som er rommet mellom tannkjøttet og tannen. Dette gjøres med en spesiell sonde som måler dybden av lommene. Dypere lommer kan være et tegn på tannkjøttsykdom.
Som en del av tannlegeundersøkelsen kan det også utføres en tannrengjøring, også kjent som tannsteinfjerning eller scaling. Dette innebærer å fjerne plakk og tannstein fra tennene og langs tannkjøttlinjen. Tannpleieren bruker spesielle verktøy for å fjerne disse harde avleiringene, noe som kan bidra til å forebygge tannkjøttsykdom og karies.

På tide med en tannlegesjekk?

Book time enkelt online.