Som regel må man selv betale for tannbehandling i Norge. Imidlertid finnes det et godt regelverk som beskriver rettigheter til dekning av tannbehandling og som gir grunnlag for søtteordningene.

Økonomisk hjelp gis enten på bakgrunn av medisinsk tilstand- da er det HELFO som gir støtte. Eller NAV dekker utgifter som en sosial støtteordning. Da er det ditt lokale NAV kontor som skal hjelpe deg.

De siste års regjeringer, har bidratt med å bevilge penger til HELFO slik at stadig mer av tannbehandlingen kan dekkes av det offentlige.

HELFO gir refusjon ved medisinsk indikasjon

Her er noen eksempler:

  • Nesten alle typer kirugiske inngrep dekkes delvis av HELFO. Skal du feks få operert en ut en visdomstann skal behandlingen delvis dekkes av HELFO . Vanlig tannutrekning dekkes ikke.
  • Lider du av muntørrhet pga langvarig medisnbruk eller av andre årsaker og dette har påvirket din tannhelse slik at du får mer og oftere hull i tennene, vil du ha krav på HELFO refusjon.
  • Har du peridontitt, tannfestesykdom, får du dekket deler av behandlingen hvis behandlingen er ” systematisk og målrettet”.
  • Mangler du en eller flere tenner har du vanligvis krav på å deler av behandlingen dekket etter såkalt honorartakst.
  • Implantatbehandling kan delvis dekkes hvis tennene er tapt etter 1. mai 2002 og dette kan dokumenteres med som resultat av spesifikke medisinske tilstander som feks hyposalivasjon, marginal periodontitt, m.m.

GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1. Stønadsberettiget undersøkelse og behandling

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende til-stander/tilfeller:

Sjelden medisinsk tilstand

Leppe-kjeve-ganespalte

Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig

Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

Periodontitt

Tannutviklingsforstyrrelser

Bittanomalier

Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

Hyposalivasjon

Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Tannskade ved godkjent yrkesskade

Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdomeller varig nedsatt funksjonsevne

Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Etter folketrygdloven § 5-6a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier i henhold til første ledd punkt 1, 4, 6 og 14.

Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6a.

Ved Christiania tannlegesenter er alle tannleger oppdatert på bruken av helfo. Ta kontakt i dag for konsultasjon og prisoverslag

Vi tilbyr fleksible betalingslosninger fra Front Payment

Velg hvordan du skal betale med Front Payment. Du vil motta en betalingslenke på SMS fra FrontPay. Du kan velge hvordan du skal betale i opptil 24 timer. Blir ingen betalingsalternativer valgt, vil du motta en faktura med administrasjonsgebyr på kr 69,-