Rehabilitering av atrofiske tannløse kjever med ”All-on-4” konseptet

Pasienter som har mistet alle sine tenner, og spesielt der hvor periodontitt er årsak, har ofte store kjevekamsatrofier. Ved behandling av tannløse atrofiske kjever har oppbygging av alveolarkam med bentransplantasjon vært en forutsetning for et godt behandlingsresultat. Kirurgisk augmentering er svært teknikksensitiv og øker risikoen for morbiditet og komplikasjoner i tillegg til at behandlingstiden forlenges.

Med nye konsepter innenfor implantologien kan vi tilby våre pasienter implantat retinerte dekkproteser eller faste broer. Tradisjonelt har veien til protetiske løsninger vært lang; 2-4 måneder tilheling etter ekstraksjon før implantater installeres og eventuelt ben augmenteres med påfølgende 3-6 måneder tilheling før endelig protetisk erstatning kan belastes på implantatene.

Med ny biologisk forståelse og teknisk utvikling kan vi i dag i gitte tilfeller tillate immediat belastning av implantater.

All on 4 metoden

All-on-4 konseptet er et alternativ til konvensjonell implantatbehandling hos pasienter med atrofisk tannløse kjever. I den opprinnelige All-on-4 protokollen som ble utviklet av Professor Paulo Malo på 90-tallet, plasseres 4 implantater i interforaminaområdet i mandibelen og mesialt for sinus bilateralt i maxilla. De to fremre implantatene skal stå vinkelrett på okklusalplanet og de bakre kan være vinklet opp til 45 grader. Når disse implantatene installeres med en primær stabilitet mellom 35-50 ncm kan de fungere som forankring til en implantatretinert midlertidig akrylprotese. Pasienten får tilvirket en permanent bro 3-6 måneder senere.

All-on-4 konseptet har flere fordeler

  • Vinklede posteriore implantater unngår anatomiske strukturer som sinus maxillaris og mentalis nerven i mandibula.
  • Ved at implantatene er vinklede kan man tillate lengre implantater.
  • Man unngår ben-augmentering i de fleste tilfeller
  • Mindre behov for lange distale hengeledd
  • God tilgang til rengjøring av implantatene ved at plasseringen er i god avstand til hverandre
  • Immediat funksjon ved at midlertidig akryl bro installeres like etter implantatoperasjon. Pasienten slipper dermed å bruke løstsittende protese under tilhelingsfasen.
  • Reduserte kostander pga behov for færre implantater og at man i de fleste tilfeller unngår augmentering av kjevekammen.
  • Dokumentert høy suksess rate (94,8% 10 års oppfølgingstudie)

Pasient med restannsett  i ukj som planlegges sanert

Restannsett i ukj ekstrahert og implantater installert samme dag

All on 4 implantat

Midlertidig akryl-bro produsert samme dag

Les mer om digitaliseringen av tannlegepraksisen og hva det har å si for deg som pasient her.

Viktige faktorer for å lykkes med behandlingen

For å lykkes med behandlingen er det viktig at pasienten har en generell god helse og har evne til å opprettholde god munnhygiene. Som ved all implantatbehandling er feks .røyking en risikofaktor. Det er avgjørende at det er nok ben tilgjengelig. Malo et al har definert minste volum som 10 mm kjevekamshøyde og 5 mm kjevekamsbredde for å kunne utføre standard All-on-4. Alveolarbenet bør være av god kvalitet (type 1-4 etter Lekholm og Zarb). For at implantatene skal tåle belastningen fra en immediat bro, må kirurgen oppnå adekvat primær stabilitet på samtlige implantater. Teknikker som benyttes for å oppnå dette er å underprepare alveolarkammen og tilstrebe bikortikal forankring der det er mulig.

Den midlertidige broen må være tilpasset i riktig okklusjon og artikulasjon og bør ikke ha ekstensjonsledd. For å forebygge mot frakturer av den midlertidige broen bør den være tilvirket av trykkforsterket akrylat. Man bør og tilstrebe spylerom.

I tilhelingsfasen, som vanligvis går over 3-6 måneder, er det viktig med hyppige kontroller og vedlikehold. Malo et al foreslår kontroller postoperativt etter 1 uke, 2 måneder og 4 måneder.

Tannimplantater med All-on-4

Diskusjon

All-on-4 protokollen er et godt dokumentert alternativ for pasienter som har atrofiert alveolarkam med behov for kjevekamtransplantasjon før implantatinstallasjon. Typisk pasientgruppe er periodontalt kompromitterte pasienter som over tid har mistet mye benfeste og som når tennene går tapt, har minimalt med gjenværende kjeveben. Langtids protesebærere som ønsker implantatbehandling er et annet eksempel.

Det foreligger lange oppfølgingstudier som viser svært gode resultater. Malo et al dokumenterer i sin 10 års oppfølgingstudie 94,8% suksessrate. De lengste metastudier som jeg har funnet går kun over 24 måneder og fremviser samme resultater. Den vanligste komplikasjonen er fraktur av den midlertidige akryl protesen. Det er derfor viktig at denne tilvirkes med trykkbestandig akryl som tåler tyggebelastningen

Tiltede implantater opp til 45 grader viser like god overlevelse som aksiale. Fordelene med vinklede implantater er at man benytter mer av det eksisterende benvolumet samt at implantatene kan plasseres lenger distalt. Posteriort plasserte implantater reduserer behovet for (lange) ekstensjonsledd og påfølgende økt risiko for brofraktur. Den endelige brokonstruksjonen som er forsterket med enten titanbarr eller zirkoniaskjellett viser gode resultater i oppfølgningsstudier.

Det er få studier som beskriver peri-implantatitt, men det er naturlig å anta at det er den samme problemstilling som ved konvensjonelle implantatløsninger.

I litteraturen beskrives ekstraksjon av tenner og påfølgende implantatbehandling i samme seanse. Det er ingen forskjell i suksessraten sammenlignet med implantatbehandling i allerede tannløse kjever.

Konklusjon

All-on-4 konseptet kan være et godt behandlingsalternativ spesielt ved rehabiliteringen av pasienter med atrofiske, tannløse kjever.

Referanser

Paulo Malo, Miguel de Araújo Nobre, Armando Lopes, Steve M. Moss, Guillermo J. Molina

A longitudinal study of the survival of All-on-4 implants in the mandible with up to 10 years of follow-up, J Clin Exp Dent. 2017 Mar; 9(3): e474–e488.

David Soto-Penaloza, Regino Zaragozí-Alonso, María Penarrocha-Diago and Miguel Penarrocha-Diago The all-on-four treatment concept: Systematic review

J Clin Exp Dent. 2017 Mar; 9(3): e474–e488.

Charles A. Babbush,  Gary T. Kutsko, John Brokloff, The All-on-Four Immediate Function Treatment Concept With Nobel Active Implants: A Retrospective Study, Journal of Oral Implantology 2011

Durkan R and Oyar P, All-On-Four Concept in Implant Dentistry: A Literature Review

Journal of Dentistry and Oral Care Medicine, Volume 3, Issue 2, 2017

Rehabilitering av atrofiske tannløse kjever med ”All-on-4” konseptet2020-06-19T10:02:45+02:00

Pressemelding: Implantatmetoden All-on-4 gjør stor suksess i hele verden

Metoden som Dr. Paulo Malo har utviklet med sitt team, har de siste årene vist svært gode resultater og stigende suksessrater. Nå er metoden som skal gi pasienter velfungerende og faste tenner på én dag, innført i Norge.

Dr Malo

– Vi i Christiania Tannlegesenter er en av få tannlegeklinikker som tilbyr All-on-4-behandling i Norge. Da denne metoden gjør at pasienter med lite kjeveben kan få et nytt smil i løpet av noen få timer, ønsker vi å fremme dette som vårt fokusområde, sier spesialist i periodonti hos Christiania Tannlegesenter, Kristian Kjellsen.

Tidligere har det beste alternativet vært å bruke implantater på pasienter som fremdeles har igjen en del kjevebein. Denne behandlingsmetoden kan ta opptil ett år og er svært omfattende dersom pasienten mangler kjevebein og må utføre bentransplantasjon. Med All-on-4-behandling, kan pasienter få et fullt sett med nye tenner, med kun fire fester i kjevebenet.

Kort behandlingstid med All-on-4

All-on-4-metoden har siden 1998 gjort det mulig å behandle pasienter med svært lite kjeveben. Den er utviklet for å hjelpe pasienter i de mest ekstreme tilfellene.

Ettersom de aktuelle pasientene kan få tilbake faste, naturlige tenner på en og samme dag, vil dette redusere kostnadene betydelig.

– Hele behandlingen foregår på én dag. Tannlegen starter med å trekke de resterende tennene til pasienten. Deretter starter prosedyren med å plassere fire titanimplantater i kjeven det gjelder, og disse fungerer som et fundament for en midlertidig akrylbro. Dette tillater plasseringen av et fast sett med naturlige tenner, sier den portugisiske tannlegen som har utviklet All-on-4-behandlingen, Dr. Paulo Malo.

Med All-on-4 kan du få nye tenner på én dag.

Isak fikk smilet sitt tilbake

Etter mange år som rusmisbruker og bekymringer rundt tannløsheten sin, har 48 år gamle Isak André Wøien endelig fått tilbake smilet sitt.

tannpasient

– Smilet er det som avgjør om du gjør et godt førsteinntrykk eller ei. Siden jeg ikke har hatt tenner på mange år, 

har jeg kjent på følelsen av å ikke bli akseptert og respektert av andre. Dette har jo selvsagt påvirket meg psykisk, og derfor er jeg svært takknemlig for at jeg fikk muligheten til å få denne behandlingen hos Christiania Tannlegesenter. Livet mitt er mye bedre nå, avslutter Wøien.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Christiania  tannlegesenter

Telefon 24101270

E-post: [email protected]

Pressemelding: Implantatmetoden All-on-4 gjør stor suksess i hele verden2018-07-06T11:21:31+02:00

 All-on-4-behandling

I dag finnes det mange ulike løsninger for deg som mangler flere eller alle tennene. All-on-4-behandling er et godt alternativ for deg som ønsker nye, faste tenner. Med All-on-4-behandling får tannløse nye, faste tenner på få dager.

I denne artikkelen beskriver vi hvordan du skal gå frem for å få nye tenner og hvordan All-on-4-behandlingen utføres.

Veldokumentert og effektiv behandling

På midten av 1990-tallet utviklet professor Paulo Malo All-on-4-behandlingen som et alternativ til eksisterende implantatbehandling. Malo og hans team har gjennomført oppfølgingsstudier i over 10 år. Studiene viser svært gode resultater, og Malo og hans team har dokumentert effekten. I dag driver Paulo Malo en verdensomspennende virksomhet av klinikker han enten eier selv eller har et partnerskap med. Christiania Tannlegesenter er partner med Malo Clinic. Det innebærer at våre pasienter får behandling av kompetente medarbeidere som er utdannet i Malo Clinic-systemet.

Hva er All-on-4-metoden?

All-on-4-metoden innebærer at tannlegen plasserer implantatene i tilgjengelige ben. Med godt feste kan en midlertidig tannbro settes på i samme seanse. Dette er en stor fordel for deg som pasient. I tillegg er dette en trygg og veldokumentert behandling. For tannlegeteamet er det en mer komplisert prosedyre, men for deg som pasient er det kun fordeler.

Dr Paulo Malo

Dr Paulo Malo

Noen av fordelene med All-on-4-metoden er at du slipper å vente i månedsvis, eller noen ganger mange år, på å få naturlige tenner som du kan smile og tygge som normalt med. Du slipper som regel også at ben transplanteres, hvilket fordyrer behandlingen. All-on-4-metoden er trygg og godt dokumentert.

Les mer om hvordan tannløse har fått et nytt liv med All-on-4-behandling her.

Slik får du behandling

Dersom du ønsker All-on-4-behandling kan tannlegen din henvise deg til en spesialist i periodonti eller en kirurg som regelmessig utfører denne formen for behandling. Hvis du ikke har en fast tannlege kan du ta kontakt med oss i Christiania Tannlegesenter for en klinisk og røntgenologisk undersøkelse og analyse.

Den kliniske undersøkelsen innebærer at tannlegen kartlegger din generelle helse og munnhelse spesielt. Røntgenbildene vil avdekke eventuell sykdom i munnen. Dersom alt ligger til rette for at du kan få All-on-4-behandling, går vi i gang med videre analyser. Denne behandlingsformen er et godt alternativ for deg som allerede er tannløs eller har tenner det ikke er mulig å behandle. Dersom det er nødvendig kan vi trekke tenner som ikke kan behandles og sette inn midlertidige, faste tenner allerede samme dag.

Den beste løsningen for deg

Den videre analysen vi gjennomfører innebærer en 3D-scanning av kjeven som utføres på klinikken. Her måler vi benkvalitet og benvolum. Dersom du har godt med kjeveben, kan tannlegen sette inn implantater på tradisjonelt vis med den såkalte «parallellteknikken». Implantater er skruer som gror fast i kjevebenet og fungerer som feste for de nye tennene. Hvis du mangler ben, hvilket er veldig vanlig dersom man over tid har mistet flere av tennene, eller benet ikke har tilstrekkelig kvalitet, vil tannlegen anbefale at du får utført en All-on-4-behandling. Dette er et trygt, godt og effektivt alternativ til den gamle metoden, som vi også har lang erfaring med.

Etter at tannlegen har gjennomført en omstendelig analyse av ditt utgangspunkt setter klinikken opp et behandlingsoverslag og en betalingsplan. Deretter fastsettes behandlingsdagen. Det er ikke uvanlig at behandlingen skjer kort tid etter analysen. Grunnen til dette er at situasjonen ofte er akutt og at pasienten trenger hjelp raskt.

På behandlingsdagen

Behandlingen starter vanligvis omkring klokken åtte på morgenen. Hvis behandlingen ikke skal utføres i narkose er det fint om pasienten spiser en lett frokost i forkant. Før behandlingen starter, setter vi i gang med medisineringen. Standard medisineringen består av smertestillende, betennelsesdempende og antibiotika. I tillegg får de fleste pasientene sedasjon i form av beroligende medikamenter.

Selve inngrepet varer i omtrent to timer. De fleste pasientene er rolige og sover lett under operasjonen. Når implantatene er installert lager tannteknikerne en modell av den nye kjeven. Deretter tilvirkes nye tenner. Pasienten hviler i et eget hvilerom mens tennene tilvirkes. Deretter foretar tannteknikerne innprøvninger. Når resultatet er tilfredsstillende ferdigstilles tannbroen. På ettermiddagen samme dag settes tennene på plass og pasienten kan reise hjem.

En skånsom behandlingsform

Etter behandlingen opplever pasienten vanligvis lite smerter og ubehag. Tennene ser naturlige ut og tyggefunksjonen er på 90% etter rundt to uker. I månedene etter behandlingen bør man følges opp tett slik at implantatene festes og såret gror på en tilfredsstillende måte.

Les mer om tannimplantater her.

Tennene ser naturlige ut!

Seks måneder etter behandlingen tilvirker tannlegen en permanent tannbro som er forsterket med metall. Når dette er gjort vil du ha tenner som føles som dine egne og ser naturlige ut. Gratulerer!

Vi anbefaler alle pasienter som har gjennomført en full rehabilitering av kjeven tett oppfølging med 3–4 kontroller årlig. På den måten vil du ha glede av tennene i mange tiår fremover.

Kontakt oss her for mer informasjon om All-on-4-behandling.

 All-on-4-behandling2018-06-05T07:18:04+02:00
Gå til toppen