MALO DENTAL protokoll

Behandlingen av tannløse har vært i stor endring de siste 30 årene. Tidligere ble alle tannløse pasienter behandlet med helproteser. I dag tilbys denne pasientgruppen en eller annen form for implantat retinert tannerstatning.

All on 4 production – Alt on 4 produksjonMalo Dental MALO DENTAL har spesialisert seg på rehabilitering av tannløse. Som en del av MALO DENTAL er vi til enhver tid oppdatert på de best tilgjengelige teknikker. MALO DENTAL protokoll er en svært godt dokumentert behandling, og til det beste for våre pasienter.

Kort fortalt innebærer MALO DENTAL protokollen at pasienter som er i ferd med å bli tannløse, eller som allerede er tannløse, kan få ekstrahert resttannsett, få installert implantater og få tilvirket en fast implantatretinert akryl bro på samme dag. Etter 4-6 måneder monteres en permanent bro i titan eller zirkonium på implantatene.

MALO DENTAL protokollen er spesielt god i tilfeller hvor kjevekammen er sterkt atrofiert.

Ved Malo Dental har vi den nødvendige kirurgiske, protetiske og tanntekniske kompetansen som behøves for å kunne tilby en forutsigbar og best mulig behandling av våre tannløse pasienter.

Kontakt oss gjerne hvis du har noen spørsmål om MALO DENTAL protokoll eller se vårt videogalleri for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Kristian Kjellsen

Tannlege

Spesialist i periodonti

Bestill gratis videokonsultasjon

Fyll inn skjema under, så kontakter vi deg for å avtale en gratis videokonsultasjon. Det er fint om du fyller inn så mye informasjon som mulig om din problemstilling, slik at vi lettere kan hjelpe deg under konsultasjonen.