Amalgamfylling

Published On: 4. mars 2015

Amalgamfyllinger ble mye brukt i Norge tidligere. I dag er det forbudt i Norge og en del andre land i Europa. Grunnen til forbudet er at helsemyndighetene ser det som potensielt helsefarlig siden fyllingsmaterialet inneholder ca. 50 % kvikksølv, som er en giftig gass.

Kvikksølv blandes med et metallpulver som består av sølv (ca. 70 prosent), tinn (ca. 25 prosent) kopper og sink. Kvikksølvet bindes av metallpulveret, men noe kvikksølv frigis under bruk. Mengden er minimal, og hittil ikke påvist skadelig. Det fordamper fra fyllingene og kan dermed tas opp i lunger, mage og tarm og føres videre i blodet. Noe tas opp i hjernen. Størstedelen skilles ut via nyrene.

Skader på fyllingen ved f.eks. fjerning kan frigi mer av kvikksølvet

Amalgamfyllinger har god holdbarhet og har en bakteriedrepende effekt. Derfor ser vi ofte færre hull i tennene rundt amalgamfyllinger enn rundt nyere hvite plastfyllinger. Det er flere grunner til å bytte ut gamle amalgamfyllinger. Når man får hull under fyllingen må amalgamfyllingen fjernes, hullet borres ut og fylles med et nytt fyllingsmateriale. Ofte ser vi sprekker i tenner som har store og gamle amalgamfyllinger. Det skyldes strekkskader som skaper spenninger i tannkronen som til slutt fører til tannsprekk. Mange i dag synes også at estetikken er svært dårlig og ønsker å bytte amalgamfyllinger av den grunn.

Hvilken forholdsregler bør man ta når amalgamfyllinger fjernes?

De fleste tannlegekontor i dag er utstyrt med gode avsug . Det er viktig for å få fjernet kvikksølvdamp som kan oppstå når det borres i amalgamet.

Vi anbefaler ikke å fjerne for mange fyllinger om gangen slik at man får fordelt denne risikoen over tid. Fjerner man tenner i en kvadrant (tennene deles inn i 4 kvadranter) om gangen er man på trygg grunn.

Er mange syke av amalgam?

Det dukker opp historier av og til om amalgamforgiftning. Stort sett er det udokumenterte påstander, men samtidig er det også vist at håndteringen av kvikksølv og amalgam på tannlegekontor i tidligere tider kunne innebære stor risiko for kvikksølvdamp inhalering

Symptomer på kvikksølvforgiftning

Kvikksølvforgiftning i dag er svært sjelden.

Eksempler på symptomer på kvikksølvforgiftning er metallsmak i munnen, tannkjøttbetennelse, spyttflod og nervøse symptomer som sterkt økt irritabilitet og tremor (sitring av hender og fingre, lepper, øyelokk f.eks.), som skyldes sviktende finkontroll av muskulaturen (en usikker håndskrift kan være det første symptomet man legger merke til).

Behandling av kvikksølvforgiftning

I behandlingen brukes stoffer som har evne til å binde kvikksølv. Disse er fortrinnsvis kelatorer som DMPS, DMSA o.l. for å skille dem ut i urinen. Effekten på slik behandling er ikke godt dokumentert.

Alternativer til amalgam

Amalgamfyllinger byttes som regel ut med hvite tannerstatninger. Idag finnes en rekke gode alternativer. De vanligste er ulike typer kompositter og porseleninnlegg eller porselenskroner. Tannlegen din vil informere deg om hva som passer best for din tann.

Bytte ut amalgamfyllinger? Ta kontakt med våre tannleger her!