Billigere tannlege for 21 og 22 åringer

Published On: 25. april 2022
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Billigere tannlege for 21 og 22 åringer. Dette gjelder deg som er født i 2000 og 2001, ordningen følger kalenderåret ut det året du blir 22 år.

De aller fleste under 22 år har god tannhelse. I aldersgruppen 21-22 år antar man at om lag 1 av 10 har dårlig tannhelse. Disse trenger god oppfølging, forebygging og nødvendig tannhelsehjelp fra tannhelsetjenesten. På en ordinær undersøkelse gjør tannlegen en vurdering av den enkelte pasients behov for tannhelsehjelp.

Billigere tannlege for 21 og 22 åringer

Stortinget har vedtatt å iverksette et nytt tannhelsetilbud til 21–22 åringer. Det vil i korte trekk vil det si at fyller du 21 eller 22 år i løpet av kalenderåret, så betaler du kun en egenandel som utgjør 50% av fylkeskommunale takster. Det resterende beløp søkes dekket av den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo. Dette gjøres av tannlegen, og ikke deg som pasient.

Det nye vedtaket gjør at du har større valgmulighet til å velge en tannklinikk som passer for deg og dine behov.

Hva går ikke under denne ordningen?

1) Kosmetisk/ Estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon
2) Hygienetillegg
3) Ikke-møtt til timen (dekkes av pasient)
4) For sent avbestilt time (dekkes av pasient)

Tannbehandling man får dekket:

Det er mange ulike behandlinger du kan få dekt i forbindelse med den nye ordningen. Dette er:

Undersøkelse
Rens og vedlikehold av tenner og tannkjøtt
Behandling av tannkjøttsykdom
Fjerning av visdomstenner
Forebyggende behandling
Tannfyllinger / Rofyllinger
Andre behandlinger som har odontologisk indikasjon

For deg som allerede har utført behandling hos privat tannlege i 2022, skriver den norske tannlegeforening, skriver på sine sider:

Pasienter som har fått tannbehandling utført hos privat tannlege i perioden 1. januar–31.mars 2022 kan søke refusjon for kostnadene ved selv å sende inn spesifisert kvittering til Oslo kommune Helseetaten, Avdeling for tannhelsetjenesten, Postboks 4716, 0506 OSLO.».

Har du spørsmål angående ordningen eller ønsker å bestille en time hos oss? Kontakt oss her!

Du kan også lese mer om dette på Oslo kommune sin nettside. Den finner du her!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]