Bør du droppe tannlegen i pandemien?

Published On: 11. desember 2020

Mens verden ufrivillig er blitt snudd på hodet, har vi frivillig jobbet hardt med å komme oss på bena igjen- i riktig retning – slik at det skal være trygt for både deg og oss.
Tidligere i år var tannklinikker, som så mye annet, nedstengt, og kun de med behov for akutt hjelp fikk komme inn dørene. Siden sommeren har tannklinikkene gjenopptatt driften som normalt.
Folkehelseinstituttet, FHI, publiserte en rapport i starten av måneden. Rapporten viser smittefordeling og hvordan denne har utviklet seg blant utvalgte yrker gjennom året. Det er gledelig å se at tannlegene faktisk er på bunn av denne rapporten, med minst smitte på slutten av året. Dette kan vi nok takke våre strenge og gjennomgående smittevernsrutiner både før og under pandemien.
Den smitten som er blitt registrert blant tannlegene mistenkes å komme fra utenfor tannklinikkene. Selv kommenterer presidenten av Den norske tannlegeforening, NTF, at det ikke er kjent tilfelle med smitte av pasient eller tannhelsepersonell på tannklinikken1.

Rapporten fra FHI2

Forsterket smittevern på klinikken

Her på Christiania Tannlegesenter var vi tidlig ute med å tilpasse oss Helsedirektoratets retningslinjer for å redusere smittespredning. I tillegg har vi tatt situasjonen ytterst seriøst og iverksatt ytterligere tiltak i vårt smittevern. Basert på tilgjengelig forskning, retningslinjer og sunn fornuft, består vårt forsterkede smittevern av følgende punkter:

 • Redusert fysisk kontakt

Når du besøker vårt team blir du vanligvis møtt med en vennlig klem eller et håndtrykk. Denne måten å si deg velkommen på må vi dessverre avbryte foreløpig. Siden COVID-19 fremdeles går rundt, er det ikke trygt å gå tilbake til våre vanlige måter å hilse hverandre på.

 • Dobbel screening

Alle pasienter vurderes om de kan ha vært utsatt til smitte både via telefon og ved ankomst.

 • Sosial distansering blant ansatte

Vi har utviklet et unikt system hvor vi har delt os si mindre team, der hver tannlege har fast assistent og redusert kontakt med andre ansatte. Dette i kombinasjon med sosial distansering blant ansatte, fører til at eventuelt smitte sannsynligvis ikke vil spre seg mellom de ulike teamene.

 • Desinfeksjon av hender ved ankomst

Både du og ansatte blir bedt å sprite hendene ved inngangen til klinikken.

 • Munnbind ved ankomst og mens vi beveger oss på klinikken (både pasienter og ansatte)

Det anbefales at du selv bruker munnbind om du ikke kan holde en meters avstand på vei til oss, men også hos oss på klinikken. Det kan fort bli trangt. Vi gjør det samme.

 • Redusert antall besøkende på venterommet

På venterommet vil du merke deg at det tilstrebes god avstand mellom besøkende, med blant annet klistrelapper på sitteplassene. Vi koordinerer også timeboken slik at færrest mulig besøkende oppholder seg på venterommet samtidig. Alle behandlere disponerer 2 behandlingsrom både som utvidet venterom og utvidet smittevern

 • Har fjernet kopper for vann og blad/ brosjyrer

Om du ønsker å lese mens du venter, kan det være en god ide å ta med noe selv.

 • Hyppigere renhold og desinfeksjon

Venterommet, fellesarealer og håndtak desinfiseres grundig og regelmessig. I våre fellesarealer loggføres alle ansattes tilstedeværelse for eventuell smittesporing.

 • Virtuelle møter

Vi praktiserer minimalt med fysisk kontakt, derfor er våre møter, både eksterne og interne virtuelle så langt det er mulig.

 • Ansatte med luftveisinfeksjon symptomer blir hjemme

Alle ansatte med influensalignende symptomer testes for Covid19 og møter først på jobb når symptomfri og selvfølgelig negativ test.

 • Regelmessige vurderinger av smittevern


Vi følger situasjonen nøye og tilpasser oss fortløpende ettersom retningslinjer endres.

Er det trygt på behandlingsrommet?

Tannleger i Norge har generelt hatt høy kompetanse og strenge rutiner på smittevern før pandemien. For å redusere fare for å bli smittet på tannlegekontoret har vi iverksatt ekstra tiltak. Hvert team har to behandlingsrom tilgjengelig. På den måten kan det ene rommet luftes og desinfiseres før neste pasient, mens tannlegen utfører behandling på klargjort rom ved siden av. Og omvendt. Dermed vil behandlingsrommet du ankommer være trygt.

 • Munnskyll med hydrogenperoksid før behandlingsstart

Før behandlingsstart skyller alle pasienter munnen med hydrogenperoksid. Hydrogenperoksid er sterk antiseptikk som reduserer mengde mikroorganismer, bakterier og enkelte virus i munnen. Dette e med på å bidra reduksjon av antall mikroorganismer inn i luften på behandlingsrommet.

 • Ansatte bruker ekstra personlig utstyr
 • I tillegg til munnbind og hansker, bruker vi ansiktsvisir og plastforkle for ekstra beskyttelse
 • Vi bruker ikke Airflow ®

Både vi og våre pasienter er alle glad i Airflow som oftest brukes ved en nøye tannrens. Airflow gir en veldig god rengjøring av tenner men utskiller en mengde aerosoler – svevepartikler, som kan inneholde virus og vi har bestemt å ikke bruke den inntil videre. Istedenfor bruker vi mer tradisjonelle måter å rense på, som å pusse med pussepasta.

 • Økt bemanning


Ved lengre behandlinger dannes det betydelig flere aerosoler og da er det tryggere med fire hender under behandlingen en med to. Vi har derfor økt vår bemanning og lagt til rette for at alle tannlegene får ekstra god assistanse under behandlingen. Våre tannhelsesekretærer jobber tett og ved siden av tannlegen for å redusere mengde aerosoler og eventuell smitte.

OPPSUMMERT…kan vi si at


… Kan vi si at du kan TRYGT komme på besøk hos oss og ta vare på fin tannhelse. Vi anbefaler deg å komme til oss som normalt fremfor å utsette timen.
MEN husk å ta kontakt dersom du har symptomer, føler deg syk, er i karantene eller har vært i kontakt med en med mistenkt eller bekreftet covid-19.

Kontakt oss gjerne ved usikkerhet, spørsmål eller tilrettelegging :-)

REFERANSER

 1. https://www.tannlegeforeningen.no/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-11-11-ja-det-er-trygt-a-ga-til-tannlegen.html
 2. https://www.fhi.no/nyheter/2020/mer-covid-19-i-noen-yrkesgrupper/