Dekning av pasientreiser – ny ordning

Published On: 22. september 2016

Christiania tannlegesenter

Liten gruppe med gode vennerKjære pasienter

Christiania tannlegesenter vil gjerne informere dere om en ny ordning som omhandler dekning av pasientreiser. Pasienter kan fra 1. oktober 2016 søke om å få dekket enkelte typer pasientreiser elektronisk via helsenorge.no.

Hva er nytt?

Nytt er at reisen blir dekket med en standardsats på 2,20 kr per kilometer for reiser som er lenger enn ti kilometer en vei, uansett hvilket transportmiddel du velger. Du trenger ikke lenger legge ved en oppmøtebekreftelse, da denne hentes fra offentlige registre. Den elektroniske selvbetjeningsløsningen utvikles fortløpende og det skal etter hvert også bli mulig å søke elektronisk for reiser med ekstra tilleggsutgifter.

Pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, får dekket utgifter i forbindelse med bilreiser, som bompenger og parkering. De som søker om å få dekket disse kostnadene, må bruke nytt papirskjema.

Det skal komme et nytt skjema i papirformat som vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.

Når skal den nye løsningen benyttes?

Alle pasienter som skal søke om å få dekket pasientreiser som finner sted fra og med 1.oktober, skal bruke den nye løsningen.

Ønsker du mer informasjon?

Mer informasjon er tilgjengelig på www.helsenorge.no. Du kan ta i bruk den elektroniske selvbetjeningsløsningen ved å logge deg inn på www.helsenorge.no/min-helse.

(Kilde: Den norske tannlegeforening)

Den norske tannlegeforening
Helfo

lykkelig - tannreguleringHvis du har noen spørsmål kan du gjerne ta kontakt med oss på 24121070 eller på e-post: [email protected].

Christiania tannlegesenterdin tannklinikk sentralt i Oslo rett ved Oslo Plaza. Vi tilbyr alle typer tannbehandling, både hos allmenntannlege og hos spesialister.