Diabetes og periodontitt

Published On: 2. september 2015

Hvorfor bør man ta vare på tennene ekstra nøye når man har diabetes?

I dag vet vi at det er en sammenheng mellom diabetes og betennelse i tannkjøttet. Ett typisk trekk hos diabetikere er at de med tiden får ødelagt deler av blodårene (det såkalte endotelet i kapillærene). Dermed blir blodsirkulasjonen i tannkjøttet og kjevebenet etterhvert svekket. Betydningen av en slik utvikling i munnhulen er flere:

  1. Man får en dårligere tilhelingsevne. For eksempel etter kirurgiske inngrep ser vi at tilhelingsevnen er svekket slik at tiden det tar før man blir helt frisk igjen er noe lenger.
  2. Man har redusert immunforsvar. På grunn av redusert blodgjennomstrømning får man mindre immunceller ut i vevet . Dermed kan ikke kroppen forsvare seg like godt mot bakterier i munnhulen som har sykdomsfremkallende evne ( som for eksempel såkalte ”periopatogene ” bakterier).
  3. Man får lettere infeksjon. Tannkjøttsbetennelse eller det vi på fagspråket kaller gingivitt får utvikle seg lettere. Bakteriebelegg på tannoverflaten virker dermed mer destruktivt enn hos friske pasienter.
  4. Man utvikler lettere marginal periodontitt (tidligere kalt pyrea)
  5. Det er vanskeligere å behandle marginal periodontitt når man har diabetes.

Hvorfor får diabetikere lettere periodontitt ?

Periodontitt er en infeksjonssykdom som gjør at feste rundt tennene blir ødelagt. Helt konkret betyr det at kjevebenet rundt tannen forsvinner og blir erstattet med tannkjøtt.

Vi vet i dag hvordan det skjer og vi kan forenklet forklare det på denne måten:

Ved redusert blodgjennomstrømning og dermed redusert evne til immunforsvar vil kroppen reagere lettere mot mikroorganismer ( som for eksempel bakterier og virus) som har til hensikt å skade vev. Kroppen har sin egen logikk og ønsker å forsvare seg selv mot disse inntrengerne. Kjeveben er relativt blodfattig i utgangspunktet og har få forsvarsceller. Hvis påkjenningen eller virkningen av bakterier over tid er for stor omdannes kjeveben til betennelsesvev. Dette vevet er mer blodrikt og fylt med immun- celler som bedre kan forsvare seg mot inntrengerne. Klinisk i munnen kan vi måle tannkjøttslommer og på røntgenbilde kan vi se at kjevebenet er borte.

Diabetes og periodontitt.

Hvorfor bør man ta vare på tennene ekstra nøye når man har diabetes?

I dag vet vi at det er en sammenheng mellom diabetes og betennelse i tannkjøttet. Ett typisk trekk hos diabetikere er at de med tiden får ødelagt deler av blodårene (det såkalte endotelet i kapillærene). Dermed blir blodsirkulasjonen i tannkjøttet og kjevebenet etterhvert svekket. Betydningen av en slik utvikling i munnhulen er flere:

  1. Man får en dårligere tilhelingsevne. For eksempel etter kirurgiske inngrep ser vi at tilhelingsevnen er svekket slik at tiden det tar før man blir helt frisk igjen er noe lenger.
  2. Man har redusert immunforsvar. På grunn av redusert blodgjennomstrømning får man mindre immunceller ut i vevet . Dermed kan ikke kroppen forsvare seg like godt mot bakterier i munnhulen som har sykdomsfremkallende evne ( som for eksempel såkalte ”periopatogene ” bakterier).
  3. Man får lettere infeksjon. Tannkjøttsbetennelse eller det vi på fagspråket kaller gingivitt får utvikle seg lettere. Bakteriebelegg på tannoverflaten virker dermed mer destruktivt enn hos friske pasienter.
  4. Man utvikler lettere marginal periodontitt (tidligere kalt pyrea)
  5. Det er vanskeligere å behandle marginal periodontitt når man har diabetes.

Hvorfor får diabetikere lettere periodontitt ?

Periodontitt er en infeksjonssykdom som gjør at feste rundt tennene blir ødelagt. Helt konkret betyr det at kjevebenet rundt tannen forsvinner og blir erstattet med tannkjøtt.

Vi vet i dag hvordan det skjer og vi kan forenklet forklare det på denne måten:

Ved redusert blodgjennomstrømning og dermed redusert evne til immunforsvar vil kroppen reagere lettere mot mikroorganismer ( som for eksempel bakterier og virus) som har til hensikt å skade vev. Kroppen har sin egen logikk og ønsker å forsvare seg selv mot disse inntrengerne. Kjeveben er relativt blodfattig i utgangspunktet og har få forsvarsceller. Hvis påkjenningen eller virkningen av bakterier over tid er for stor omdannes kjeveben til betennelsesvev. Dette vevet er mer blodrikt og fylt med immun- celler som bedre kan forsvare seg mot inntrengerne. Klinisk i munnen kan vi måle tannkjøttslommer og på røntgenbilde kan vi se at kjevebenet er borte.

Periodontitt er en irreversibel sykdom som når man har fått det må forholde seg til hele livet. Det beste man kan gjøre er å sørge for at utviklingen gått saktere og helst stopper opp. De ulike tiltakene vi anbefaler kan du lese mer om på våre hjemmesider.

Periodontitt er en irreversibel sykdom som når man har fått det må forholde seg til hele livet. Det beste man kan gjøre er å sørge for at utviklingen gått saktere og helst stopper opp. De ulike tiltakene vi anbefaler kan du lese mer om på våre hjemmesider.

diabetes og periodontitt