Digital tannlege

Published On: 10. oktober 2018

Tannlegetjenesten har utviklet seg enormt de siste årene og er ikke slik den en gang var. Utviklingen har ført til at mennesker med tannproblemer og sykdommer i tannkjøttet har et langt bedre tilbud i dag enn det de hadde for bare få år siden. Vi i Christiania Tannlegesenter er opptatt av å kunne tilby våre pasienter den aller beste behandlingen på kortest mulig tid, uten at det går på bekostning av resultatet og pasientens opplevelse av behandlingen.

Har du behov for tannlegebehandling? Bestill time eller kontakt oss for mer informasjon.

Hele behandlingen på én dag

Vi har kapasitet, kompetanse og ressurser til å ta i bruk det aller beste og mest avanserte utstyret på markedet i våre behandlinger. På den måten sikrer vi at alle som får behandling hos oss får en god opplevelse og et resultat de blir fornøyde med, alt på én eneste dag. Vår spisskompetanse, og det som skiller oss fra andre tannklinikker, er at vi har en fullt digitalisert klinikk og vår egen tanntekniker som holder til i etasjen over klinikken. Det topp moderne utstyret og den raske tilgangen på egenproduserte broer, kroner og annet, gir oss mulighet til å gi våre pasienter den aller beste og raskeste behandlingen.

Med All-on-4 kan du få nye tenner på én dag.

Tanntekniker i Oslo

Det er mange gode argumenter for å beholde produksjonen av kroner, broer og annet så nærme klinikken som mulig. For det første gir det muligheten til rask behandling av våre pasienter. Dette er det aller viktigste for oss i Christiania Tannlegesenter. Vi har forståelse for at det ikke er ønskelig å sette livet på pause i påvente av en eller flere nye tenner. Utover dette finnes det en rekke andre fordeler med lokal produksjon.

Tidligere har tannleger i Norge som regel sendt det tanntekniske arbeidet til utlandet, hvor arbeidskraften og produksjonen er billigere. Dette er verken en tidseffektiv eller miljøvennlig måte å håndtere produksjon på. I Christiania Tannlegesenter sørger vi for produksjonen selv for å spare miljøet for unødvendig CO2-utslipp, for å kunne tilby behandling og spesiallagde produkter på dagen, og for å bidra til at det tanntekniske fagmiljøet opprettholdes i Norge.

Høyteknologisk utstyr gir bedre presisjon

Få nye tenner på én dag

Som en av de store tannklinikkene i Oslo, har vi mulighet til å investere i det nyeste utstyret på markedet. Dette, i kombinasjon med at våre tannleger og spesialister er en del av et stort, internasjonalt fagmiljø som deler kunnskap og kompetanse, sørger for at vi kan tilby våre pasienter en moderne og svært avansert behandling.

Utstyret vi bruker gir bedre presisjon og høyere hastighet. Med vår CT-scanning kan vi gjøre en fullstendig analyse av munnhulen, samt anatomiske strukturer inne i kjevebenet. Denne metoden bruker vi blant annet når våre kirurger skal plassere implantatskruer hos pasienter med behov for en eller flere nye tenner. Scanningen hjelper kirurgen til å vite nøyaktig hvor implantatskruene skal plasseres for best mulig resultat og minst mulig ubehag postoperativt. Vi har spesialister på alle fagområder som behandler hver sin del av prosessen. På denne måten får vi utnyttet mulighetene som ligger i det høyteknologiske utstyret til det ytterste.

Hva har digitaliseringen å si for deg som pasient?

Digitaliseringen av tannlegepraksisen er kommet for å bli og det har mye å si for deg som pasient. Den raske utviklingen gir stadig nye og bedre tilbud til pasienter med behov for tannhelsetjenester. Først og fremst sørger det nye tilbudet for at tannleger kan utføre arbeidet mer presist og med høyere hastighet, på en måte som er mindre omfattende for deg som pasient enn det tidligere metoder har vært.

Kontakt oss i Christiania Tannlegesenter

Er du interessert i å høre mer om vårt tilbud? Les mer om oss på vår hjemmeside eller ta kontakt med oss i Christiania Tannlegesenter her.