Er munnskyllevann noe for deg ?

Published On: 19. januar 2016

Munnskyllevann kan hjelpe deg på flere måter. Til daglig bruk er det som regel fluormunnskyllevann vi tannleger anbefaler. Munnvann kan gi deg en følelse av forfriskning, den kan midlertidig lindre dårlig ånde og dempe symptomer på tørr munn. Vi bruker munnskyllevann i kortere perioder for å holde bakterienivået i munnen nede. For personer som selv ikke klarer å holde munnen ren kan munnskyllevann være et godt supplement.  Er munnskyllevann noe for deg? For de aller fleste av oss som har friske tenner og ingen symptomer er ikke munnskyllevann noe tannleger vanligvis anbefaler.

Organisasjoner skeptiske til munnskyllevann

American Dental Association og Food and Drug Administration (FDA) er skeptiske til dokumentasjonen av effekten på produkter som finnes på markedet. Det er de samme produktene som oversvømmer det norske markdet så det er all grunn til å gølge med på hva disse organisasjonene sier.

I 2010, sendte FDA et varselbrev til flere munnskyllevann produsenter og ba om dokumentasjon på påstander som fremkommer i markedsføringen av deres produkter. Slik FDA ser på det kommer flere produsenter med falske påstander om munnskyllevannet evne til å redusere plakk og bekjempe tannkjøttsykdom. CVS, Johnson og Johnson og Walgreens  ble alle nevnt for sin feilaktige påstander. FDA kritiserte dem for ikke å gjennomføre de nødvendige undersøkelser og fremlegge vitenskapelige bevise for sine påstand.

Feilaktig markedsføring

Flere studier utført i nøytrale vitenskapelig miljøer tilbakeviser flere av munnskylleveskenes påståtte egenskaper. For eksempel er påstanden om listerin sine overlegne egenskaper flere ganger tilbakevist. Alikevel er forbruket av munnskyllevannet enormt. Den naturlige forklaringen på dette er markedsføring som er så god at selv godt utdannede tannleger biter på. Dessverre er det tilsynelatende lov å bedrive markedsføring med påstander som det ikke er hold i. Selv i fagtidskriftet for tannleger, tannlegetidende, annonseres det hyppig om munneskylleveskenes fortreffelighet.

Munnskyllevann etter operasjoner i munnen

Munnskyllevann har vært brukt i tusenvis av år, men det var først på 60-tallet at bruken av klorheksidin ( 0,2%) har en antibakteriell effekt. I dag er klorheksidin fremdeles gullstandaren. Etter operative inngrep anbefaler vi å skylle med munnskyllevann som innholder 0,2% klorheksidin for å redusere risikoen for infeksjon.  Er munnskyllevann noe for deg? Hva du bør vite om munnskyllevann er at det skal ha en bakteriell effekt og at bruken som regel bør begrenses i tid. Klorheksidin feks anbefaler vi ikke at du bruker mer enn 14 dager om gangen.

Munnskyllevann mot dårlig ånde

Dårlig ånde kommer fra munnen bakterier som forårsaker tannplakk og slipp flyktige svovelforbindelser, som skaper en illeluktende lukt. De fleste munnskyllevann er utviklet for å enten redusere mengden av bakterier eller nøytralisere forbindelsene selv. De vanligste munnskyllevann mot dårlig ånde inneholder stoffer som kan binde opp svovelgasser som er det vanligst biproduktet som gir dårlig ånde.  Er munnskyllevann noe for deg?  Plages du med dårlig ånde anbefaler vi imidlertid at tannlegen finner årsaken til problemet og hjelper deg å behandle det. Den vanligste årsaken til dårlig ånde er bakterier og ved å mekanisk fjerne bakteriene forsvinner som regel den dårlige ånden. Derfor anbefaler vi at du kontakter tannlege først.