Få dekket tannlege

Published On: 4. oktober 2015

Har du krav på støtte til tannbehandling ?

Hvis du av ulike grunner ikke kan få utført tannbehandling, les her, kan narkose være en god løsning for deg.

Veldig ofte kan du få dekket store deler av behandlingen. Under er noen eksempler på tilfeller hvor staten dekker deler av utgiftene.

 

Punkt 14 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom :

”Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelsestidspunktet har varig somatisk eller psykisk sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad gis i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, minimum ett år. Det må dokumenteres at bruker ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten før stønadsberettiget behandling påbegynnes. ”

Denne paragrafen gjelder for personer som over tid har eller hatt angst for tannbehandling eller tannlegesbesøk ( les tannlegeskrekk) og som kan dokumentere dette enten med lege- eller psykolog erklæring  

Punkt 11 : Støtte til tannbehandling ved hyposalivasjon

Hvis plages av du munntørrhet, feks pga medisinbruk, kan deler av tannbehandlingen dekkes av HELFO

Her er en oversikt over hvilken tilfeller hvor staten gir støtte til tannbehandling  jmfr forskriften :

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

 

Tannlegene hos oss kjenner regelverket godt og sender inn krav til HELFO eller NAV for deg. Vi er opptatt av at alle våre pasienter får mest mulig ut av refusjonsordningene som finnes. Derfor anbefaler vi å skaffe tilveie nødvendig dokumentasjon når det er nødvendig. For eksempel tidligere tannbehandling kan det være lurt å ha dokumentasjon på. En del av behandlingene krever spesialistkompetanse ( narkose, implantatbehandling, tannregulering, 3d røntgenundersøkelse) for at refusjonsordningen kan benyttes. Vi har all kompetanse og  alle spesialister på klinikken.