Hva bør du vite før du får et tannimplantat?

Published On: 4. november 2014

Implantat, også kjent som et tannimplantat er en kunstig rot av oksidert og overflatebehandlet titan som plasseres i kjeven i munnen for å støtte en kunstig tann eller tannbro. Personer som mangler en eller flere tenner kan få erstatning med tannimplantat.

Dette er det viktigste du bør vite om tannimplantater:

Om tannimplantat

Tannimplantat er når det utføres riktig, en livslang behandling.  Behandleren bør først sjekke din generelle helsetilstand og din munnhelse før behandlingen igangsettes. F.eks. vil røyking kunne påvirke implantatbehandlingen.

I Norge dekkes ofte implantatbehandling og benoppbygging av trygden (HELFO) når behandlingen utføres av godkjent norsk spesialist. Spesialister i Protetikk og allmenntannleger med egen autorisasjon kan sette tannkroner på implantatene på HELFOs regning. Kun spesialister i oralkirurgi og periodonti kan utføre den kirurgiske behandlingen. Når den kirurgiske behandlingen utføres av allmenntannlege kan ikke benoppbyggingen dekkes av HELFO, derfor bør denne behandlingen alltid utføres av godkjent spesialist.

 Ulike tannimplantater

Det finnes ca. 1200 forskjellige fabrikanter og over 200 forskjellige implantatsystemer. Kvaliteten og prisen på systemene varierer veldig. Enkelte tannimplantater er så dårlig fremstilt at de bør frarådes å bruke. De fleste implantatsystemer er ikke dokumentert vitenskapelig og bør derfor ikke anvendes. I Norge bruker vi i hovedsak 5 -6 forskjellige implantatsystemer, som alle er godt dokumentert. (Nobel biocare, Straumann, Astra, 3I).

De store tannlegesentrene eller implantatspesialister har som regel instrumenter og verktøy spesifikt for disse systemene. Det er viktig å velge implantater som er godt dokumentert og som andre tannleger bruker, slik at når eller hvis det skjer noe galt med implantatkonstruksjonen (Det skjer i over 50% av tilfellene i et 5 års perspektiv!) kan du få hjelp der du bor. Dette er hovedgrunnen til at norske tannleger og Den norske tannlegeforeningen fraråder norske borgere å reise til utlandet for å få utført behandlingen. Implantatbehandling er en livslang behandling!

Komplisert tannbehandling

Alle kirurgiske inngrep har et element av risiko i seg. Hvis skaden først har skjedde er det viktig at man kan kreve erstatning. Alle tannleger som driver med tannimplantater bør kunne vise til at de har ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader ved implantatbehandling. Er ikke tannlegen forsikret vil en eventuell skade måtte dekkes av tannlegen selv. I Norge er det Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som håndterer slike saker.

Tannimplantat er en avansert form for tannbehandling som krever mye ekstra utstyr, kompetanse og erfaring for å sikre best mulig resultat. Du bør være sikker på at klinikken du velger skal utføre behandlingen har alt dette på plass.

Trenger du tannimplantat? Våre tannleger i Oslo hjelper deg gjerne!

Ta kontakt for timebestilling her.