Implantat hos eldre

Published On: 24. februar 2015

Implantat hos eldre

Mange lurer på om det er forsvarlig at eldre som har svekket helse og bruker medisiner kan få utført implantatbehandling.

For mange i dag innebærer det å være gammel at man bruker flere typer medisiner. Svært mange over 75 år bruker kolesteroldempende, blodfortynnende og blodtrykksdempende tabletter. Flere av disse medisinene har som bivirkning at man får redusert spyttproduksjon og dermed redusert spyttsekresjon i munnen. Over tid vil en slik tilstand før til endring i kariesaktiviteten. Mange eldre må trekke tenner pga. nedkarierte tenner som skyldes munntørrhet.

Hva slags alternativer har vi når en pasient mister en tann? Den enkle og vanligste løsningen for folk flest i denne verden er å trekke tannen og så være ferdig med det. Et liv uten en eller flere tenner er en realitet for svært mange av oss, til tross for det ubehag tannløshet innebærer. Skal man erstatte tannen finnes det flere muligheter: løs tannprotese, tannbro eller tannimplantat.  Implantatbehandling har de senere årene blitt standard behandlingen. De andre alternativene er mindreverdige løsninger i forhold til implantat. Det er flere grunner til det:

Hvorfor er implantat som regel den beste tannerstatningen?

  1. Implantatbehandling innebærer at man ikke belaster, men faktisk avlaster nabotenner sammenlignet med for eksempel broløsning og proteseløsning.
  2. Implantabehandling er bortimot risikofritt når det utføres av en dyktig klinikker som driver med dette til vanlig. I Norge har vi spesialister i Periodonti og oral kirurgi som utfører slik behandling.
  3. Alder er ingen hindring. Tannimplantat gror like godt hos eldre som hos yngre, det trenger ofte kun litt lenger tilhelingstid.
  4. Det finnes svært få absolutte kontraindikasjoner (grunner til å ikke utføre behandling). For eksempel bør pasienter som bruker sterke benskjørthetstabletter eller pasienter på spredingsdempende kreftmedisin vurdere andre alternativer.
  5. Et tannimplantat er det nærmeste man kommer en biologisk tannerstatning. Hos tenåringer finnes det et bedre alternativ: tanntransplantasjon
  6. Implantatbehandling er svært kostnadseffektiv behandling sammenlignet med alternativene. Siden implantatet ikke belaster nabotennene får vi ikke skader på nabotenner som vi på sikt ser på broløsninger og delproteser (belastningskader, treningssaker og nerveskader bla pga. hull i tennene).
  7. Tannimplantat kan være en livslang tannerstatning
  8. Har man krav på HELFO refusjon får man mer økonomisk støtte hvis man gjør implantatbehandling sammenlignet med alternativene.

Kostnaden økonomisk og biologisk er de to faktorene som bør bestemme ditt behandlingsvalg. Spør tannlegen din om alternativene.