Kroner – Hva er en tannkrone?

Published On: 12. mars 2015

En tann består av 2 deler: en tannkrone og en tannrot. Tannroten står fast i kjevebenet, mens tannkronen er det som er synlig av tannen i munnen.

Av og til kan tannkronen bli ødelagt av hull i tennene eller at deler av den knekker av. Hvis skadene er for store til at vanlig fyllingsterapi kan utføres sliper tannlegen til tannen og sette på en tannkrone. En tannkrone er en slags kapsel  som ser ut som din egen tann og  som festes til resttannen.

Fordeler med tannkrone

Sammenlignet med fyllinger, som er alternativet, har tannkronen mange fordeler. Det viktigste er at tannen blir funksjonell og fremstår som en ekte tannkrone. En tannkrone som konstruksjon er med moderne teknikker svært sterk og tåler mye belastning – mye mer enn en tannfylling.

En tannkrone beskytter også tannens vitale vev slik at det ikke skades ytterligere. For pasienter som lider av munntørrhet og som lett får hull i tennene, er ofte tannkrone det eneste riktige alternativet, fordi det dramatisk reduserer risikoen for videre utvikling av hull.

Hva består en tannkrone av?

Tidligere ble tannkroner som regel laget av en gullkapsel som ble dekket med porselen. Etter hvert ble det mer vanlig med andre metaller, som for eksempel krom-kobolt legeringer. I dag er gull lite i bruk, det skyldes både endrede fremstillingsmetoder, men også gullpriser som gjør dette til et mer kostbart alternativ. Krom–kobolt  eller titan er mer vanlig.  De senere årene har det kommet høyestetiske alternativer til metall –keramene; fullkeramer. Slike kroner er som regel monolittiske, dvs. de består av et materiale. Zirkonium emax, suprinity, enamic, empress (feltspat porselen), er eksempler på materialer og metoder som mye brukes.

Hvor lang tid tar et å lage en krone?

Tannkroner krever hjelp fra tanntekniker. Tradisjonelt finnes det egne tanntekniske laboratorium som fremstiller disse. Produksjonen tar da rundt 14 dager.

Flere større moderne tannklinikker (som Christiania tannklinikk) har egne tannteknikere og tannlaboratorium og kan i prinsippet produserer kroner samme dagen. Fordelen er jo at du som pasient slipper flere tannlegebesøk og ikke trenger å gå med en midlertidig erstatning.

Bro – Hva er en tannbro?

En tannbro er enkelt fortalt flere tannkroner loddet sammen, som skal fungere som en erstatning for en tann som har gått tapt. I dag finnes det et bedre, men litt dyrere alternativ til bro: tannimplantat.

Du kan lese mer om tannimplantat her.