Råd for tanntap: Mangler du en tann?

Published On: 8. desember 2014

Barn og unge som vokser opp i dag har de beste forutsetninger for å ha sine egne tenner hele livet. Det er ikke uvanlig at voksne personer i dag er helt uten hull i tennene. Imidlertid er det ikke uvanlig å miste tenner i løpet av livet eller erfare at en eller flere tenner mangler. Her er rådene om hva du bør gjøre ved tanntap.

Årsaker til tanntap

Det er mange mulige årsaker til at man har mistet en eller flere tenner. Den vanligste er imidlertid at man har fått et hull i en tann som her blitt så stort at tannen blir ødelagt og må trekkes.

Først er hullet i tannen lite og ufarlig. Til slutt blir nerven i tannen angrepet og rotinfeksjonen gjør tannbehandling vanskeligere. Bildet viser knekt tannkrone og infisert tannrot som star igjen under tannkjøttet.

Mange rammes også av periodontitt og mister tenner fordi vevet som fester tannen til kjeven ødelegges slik at tannen løsner og til slutt må fjernes. Les mer behandling av periodontitt her.

Utvikling av periodontitt:

Andre årsaker til at man mister tenner er traume eller slag som gjør at tannen ødelegges eller blir slått ut. En stor del av befolkningen mangler også tenner pga. arv, det vi kaller manglende medfødt tann.

Hvorfor er manglende tenner ugunstig for bittet?

Manglende tenner har det flere mulige konsekvenser. Det første er funksjon og estetikk. Med en eller flere tenner som mangler blir det vanskeligere å spise og fordi man bruker mer områder i munnen som er intakt, vil disse på sikt kunne bli utsatt for overbruk og ekstra slitasje. Det er viktig med balanse i munnen. Hvordan tennene står og hvordan de fungerer er viktig for å unngå ulike slitasjeskader (såkalte attrisjoner) og redusere risikoen for tannvandring.

Hva kan vi gjøre for å erstatte en eller flere tapte tenner?

Krone og bro

Den tradisjonelle måten å erstatte tenner på er ved å koble gjenstående tenner sammen med en tannbro (porselensbro). En enkelt tann kalles krone. Når de kobles sammen kaller vi konstruksjonen for en bro.

Implantat krone

Det beste alternativet i dag er ofte å erstatte tapte tenner med tannimplantat. Du kan lese mer om implantat og implantatbehandling på våre hjemmesider.

Ta kontakt med våre tannleger her for mer informasjon og tilbud om behandling. Vi kan hjelpe deg!