Satser på lokal produksjon

Published On: 7. november 2018

Vi i Christiania tannlegesenter produserer alle våre kroner og broer hos vår egen tanntekniker som sitter i etasjen over vår klinikk i Oslo. Dette er en miljøvennlig og tidseffektiv løsning som gagner både våre pasienter og  tannleger.

Ulemper med produksjon i utlandet

Norske tannleger har i årevis sendt det tanntekniske arbeidet ut av landet hvor arbeidskraft og produksjon er billigere enn den er her hjemme. Ofte har det vært snakk om lange avstander og transport med fly. Dette er verken en effektiv eller miljøvennlig løsning. Det er heller ikke den beste løsningen for pasientene, som ofte må vente opptil fire uker før de får den behandlingen de trenger.

Produksjonen av kroner, broer og annet i utlandet har lenge gitt lang ventetid for pasienten. Eldre metoder gjorde det også vanskelig å plassere den midlertidige kronen på en implantatskrue. Det førte til at mange pasienter ble nødt til å gå med en midlertidig løsning som verken var estetisk, behagelig eller lett å rengjøre. I tillegg var det stor fare for at den midlertidige kronen kunne falle ut ettersom den ikke var skrudd fast på en implantatskrue.

Høyteknologisk utstyr og produksjon i Norge

Hos Christiania tannlegesenter har vi et sterkt fagmiljø med høy kompetanse. Dette, i tillegg til at vi har investert i høyteknologisk utstyr, gir oss muligheten til å gjøre tannbehandlingen langt mer komfortabel og tidseffektiv for våre pasienter. Det er også en stor fordel at vi produserer både kroner og broer lokalt hos vår egen tanntekniker som er tilknyttet klinikken.

Les mer om digitaliseringen av tannlegepraksisen og hva det har å si for deg som pasient her.

Du får nye tenner på én dag

Du får nye tenner på én dag

Takket være vår fagkompetanse og digitaliserte tannklinikk kan du komme til oss i Christiania tannlegesenter og få nye tenner i løpet av samme dag. Dette hadde ikke vært mulig hvis vi hadde produsert kroner og broer i utlandet. Dersom du har behov for å erstatte en eller flere manglende tenner, gjør vi først en CT-scan av munnhulen. Deretter utfører vår tannlege med spesialisering i radiologi en analyse av den anatomiske strukturen i kjevebenet ditt.

En tannkirurg planlegger plasseringen av implantatene på bakgrunn av denne analysen, og vår egen tanntekniker produserer guide til kirurgen og deretter kronen eller broen i vår lab. Den nye tannen kan plasseres uten at du må vente tre måneder som det var praksis før. Guidet kirurgi gir mindre hevelse og ubehag postoperativt og forkorter behandlingstid samtidig som behandlingen utføres med høy presisjon. Om du har behov for en krone som skal festes på din egen tann, tar ikke produksjonen lenger tid enn omtrent halvannen time. I ventetiden hviler pasienten på venteværelset eller på noen av våre hvilerom.

Fagmiljø for tannteknikere i Norge

En annen stor fordel med lokal produksjon av kroner og broer er at det skaper flere arbeidsplasser, og at det bidrar til å opprettholde fagmiljøet i Norge. For fremtidig utvikling av tannlegepraksisen er det viktig at vi har et sterkt fagmiljø også her til lands.

Kontakt oss i Christiania tannlegesenter

Er du interessert i å høre mer om vårt tilbud? Les mer om oss på vår hjemmeside eller ta kontakt med oss i Christiania tannlegesenter her.