Støtte til tannbehandling

Published On: 15. oktober 2014

Her finner du en oversikt over offentlig finansiering av tannhelsetjenester i Norge.

Vanlig tannbehandling hos den voksne befolkningen dekkes normalt sett ikke av det offentlig. I de tilfellene når det foreligger særskilte medisinske grunner for det, vil HELFO kunne dekke deler av behandlingen. Da betaler pasienten selv kun mellomlegget (egenandelen).

Se oversikt over tannbehandlinger som støttes av HELFO.

Gratis tannbehandling tom 18 år

I Norge får alle barn gratis tannbehandling til de er fylt 18 år, de som fyller 19 og 20 år har 75% reduksjon i honoraret.

Tannregulering dekkes delvis

Tannregulering dekkes bare delvis av det offentlige og skjer gjennom refusjonsordninger fra HELFO (helse økonomi forvaltningen). For at tannregulering skal dekkes av HELFO må behandlingen utføres av en spesialist i kjeveortopedi (reguleringstannlege).

Les mer om tannregulering her.

 Bor på institusjon

De av oss som bor på institusjon som f.eks. sykehjem eller langtidssykehusopphold, på en psykiatrisk institusjon eller har hjemmesykepleie, får også all behandling dekket gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Enkelte svakere grupper i samfunnet har også krav på å få dekket behandling av det offentlige. Disse pasientgruppene kan kun få tannbehandlingen utført på en offentlig tannklinikk av en offentlig ansatt tannlege. Unntaket er hvis det foreligger henvisning til spesialist i den private tannhelsetjenesten.

Dårlig råd

Dårlig råd kan også være en grunn til å få dekket deler av tannbehandlingen. Da må man først søke sosialavdelingen (tidligere sosialkontoret) på det lokale NAV kontoret om å få dekket tannbehandling. I Oslo kommune får man da en rekvisisjon som man kan ta med til tannlegen. Christiania tannlegesenter utfører behandling for det offentlige når slike rekvisisjoner foreligger.

Enkelte organisasjoner har støtteordninger til utvalgte pasienter for å bidra til tannbehandling. Fattighuset og ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er eksempler på gode støtteordninger for utsatte pasientgrupper.

Tannhelsesykdommer

Enkelte tannhelsesykdommer som periodontitt, dvs. tannkjøttbetennelse som fører til festetap på tennene, og alle typer kirurgiske inngrep i munn gir rett til delvis HELFO refusjon.

Tilstander som påvirker almenntilstanden, som igjen påvirker tannhelsen gir grunnlag for delvis støtte av HELFO. For eksempel hyposalivasjon (objektiv bekreftet munntørrhet) gir slik støtte. En oversikt over tilstander som gir HELFO refusjon finner du her.

Endringer i 2014

Den største endringen i 2014 er at de som ikke har tenner i underkjeven og plages med sin løs underkjeveprotese, kan få støtte til implantatunderstøttet protese (tannimplantat) i underkjeven. Det er god dekning gjennom HELFO. Egenandelen for slik behandling er ca. 4000,-.

Har man rett til stønad vil tannlegen sende inn regningen til HELFO for det som taksten dekker etter behandlingen. Hos oss betaler du egenandelen. Om tannlegen ikke har direkte oppgjør vil du måtte betale totalbeløpet og sende inn til HELFO et skjema for å få tilbakebetalt refusjonsbeløpet. En egenandel er det både hos private og hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Fullstendig oversikt over støtte til tannhelsebegandlinger

For en fullstendig oversikt over alle tilstander som kan gi støtte til behandling, gå på HELFO sine hjemmesider.

Oversikt over refusjonsbeløp – PDF (regjeringen.no)

Tekstene er skrevet for at tannhelsepersonell skal kunne benytte seg av dem, og det vil derfor ikke være like lett for folk flest å skjønne terminologien som benyttes. HELFO og i siste instans trygderetten, avgjør om kravene er oppfylt for å kunne få refusjon.

Vi svarer på dine spørsmål

Spørsmål om dine rettigheter kan våre tannleger i Oslo hjelpe deg med. Ved behandling hos oss ordner vi med direkte oppgjør med HELFO slik at du slipper å legge ut. Vi har rettigheter til alle typer HELFO utbetalinger hos oss, inkludert tannregulering, alle typer kjeve- og tannkirurgiske inngrep og behandlinger for å få tannimplantat.

Trenger du tannlege i Oslo? Ta kontakt med oss her, så hjelper vi deg!