Rehabilitering av atrofiske tannløse kjever med ”All-on-4” konseptet

Pasienter som har mistet alle sine tenner, og spesielt der hvor periodontitt er årsak, har ofte store kjevekamsatrofier. Ved behandling av tannløse atrofiske kjever har oppbygging av alveolarkam med bentransplantasjon vært en forutsetning for et godt behandlingsresultat. Kirurgisk augmentering er svært teknikksensitiv og øker risikoen for morbiditet og komplikasjoner i tillegg til at behandlingstiden forlenges.

Med nye konsepter innenfor implantologien kan vi tilby våre pasienter implantat retinerte dekkproteser eller faste broer. Tradisjonelt har veien til protetiske løsninger vært lang; 2-4 måneder tilheling etter ekstraksjon før implantater installeres og eventuelt ben augmenteres med påfølgende 3-6 måneder tilheling før endelig protetisk erstatning kan belastes på implantatene.

Med ny biologisk forståelse og teknisk utvikling kan vi i dag i gitte tilfeller tillate immediat belastning av implantater.

All on 4 metoden

All-on-4 konseptet er et alternativ til konvensjonell implantatbehandling hos pasienter med atrofisk tannløse kjever. I den opprinnelige All-on-4 protokollen som ble utviklet av Professor Paulo Malo på 90-tallet, plasseres 4 implantater i interforaminaområdet i mandibelen og mesialt for sinus bilateralt i maxilla. De to fremre implantatene skal stå vinkelrett på okklusalplanet og de bakre kan være vinklet opp til 45 grader. Når disse implantatene installeres med en primær stabilitet mellom 35-50 ncm kan de fungere som forankring til en implantatretinert midlertidig akrylprotese. Pasienten får tilvirket en permanent bro 3-6 måneder senere.

All-on-4 konseptet har flere fordeler

  • Vinklede posteriore implantater unngår anatomiske strukturer som sinus maxillaris og mentalis nerven i mandibula.
  • Ved at implantatene er vinklede kan man tillate lengre implantater.
  • Man unngår ben-augmentering i de fleste tilfeller
  • Mindre behov for lange distale hengeledd
  • God tilgang til rengjøring av implantatene ved at plasseringen er i god avstand til hverandre
  • Immediat funksjon ved at midlertidig akryl bro installeres like etter implantatoperasjon. Pasienten slipper dermed å bruke løstsittende protese under tilhelingsfasen.
  • Reduserte kostander pga behov for færre implantater og at man i de fleste tilfeller unngår augmentering av kjevekammen.
  • Dokumentert høy suksess rate (94,8% 10 års oppfølgingstudie)

Pasient med restannsett  i ukj som planlegges sanert

Restannsett i ukj ekstrahert og implantater installert samme dag

All on 4 implantat

Midlertidig akryl-bro produsert samme dag

Les mer om digitaliseringen av tannlegepraksisen og hva det har å si for deg som pasient her.

Viktige faktorer for å lykkes med behandlingen

For å lykkes med behandlingen er det viktig at pasienten har en generell god helse og har evne til å opprettholde god munnhygiene. Som ved all implantatbehandling er feks .røyking en risikofaktor. Det er avgjørende at det er nok ben tilgjengelig. Malo et al har definert minste volum som 10 mm kjevekamshøyde og 5 mm kjevekamsbredde for å kunne utføre standard All-on-4. Alveolarbenet bør være av god kvalitet (type 1-4 etter Lekholm og Zarb). For at implantatene skal tåle belastningen fra en immediat bro, må kirurgen oppnå adekvat primær stabilitet på samtlige implantater. Teknikker som benyttes for å oppnå dette er å underprepare alveolarkammen og tilstrebe bikortikal forankring der det er mulig.

Den midlertidige broen må være tilpasset i riktig okklusjon og artikulasjon og bør ikke ha ekstensjonsledd. For å forebygge mot frakturer av den midlertidige broen bør den være tilvirket av trykkforsterket akrylat. Man bør og tilstrebe spylerom.

I tilhelingsfasen, som vanligvis går over 3-6 måneder, er det viktig med hyppige kontroller og vedlikehold. Malo et al foreslår kontroller postoperativt etter 1 uke, 2 måneder og 4 måneder.

Tannimplantater med All-on-4

Diskusjon

All-on-4 protokollen er et godt dokumentert alternativ for pasienter som har atrofiert alveolarkam med behov for kjevekamtransplantasjon før implantatinstallasjon. Typisk pasientgruppe er periodontalt kompromitterte pasienter som over tid har mistet mye benfeste og som når tennene går tapt, har minimalt med gjenværende kjeveben. Langtids protesebærere som ønsker implantatbehandling er et annet eksempel.

Det foreligger lange oppfølgingstudier som viser svært gode resultater. Malo et al dokumenterer i sin 10 års oppfølgingstudie 94,8% suksessrate. De lengste metastudier som jeg har funnet går kun over 24 måneder og fremviser samme resultater. Den vanligste komplikasjonen er fraktur av den midlertidige akryl protesen. Det er derfor viktig at denne tilvirkes med trykkbestandig akryl som tåler tyggebelastningen

Tiltede implantater opp til 45 grader viser like god overlevelse som aksiale. Fordelene med vinklede implantater er at man benytter mer av det eksisterende benvolumet samt at implantatene kan plasseres lenger distalt. Posteriort plasserte implantater reduserer behovet for (lange) ekstensjonsledd og påfølgende økt risiko for brofraktur. Den endelige brokonstruksjonen som er forsterket med enten titanbarr eller zirkoniaskjellett viser gode resultater i oppfølgningsstudier.

Det er få studier som beskriver peri-implantatitt, men det er naturlig å anta at det er den samme problemstilling som ved konvensjonelle implantatløsninger.

I litteraturen beskrives ekstraksjon av tenner og påfølgende implantatbehandling i samme seanse. Det er ingen forskjell i suksessraten sammenlignet med implantatbehandling i allerede tannløse kjever.

Konklusjon

All-on-4 konseptet kan være et godt behandlingsalternativ spesielt ved rehabiliteringen av pasienter med atrofiske, tannløse kjever.

Referanser

Paulo Malo, Miguel de Araújo Nobre, Armando Lopes, Steve M. Moss, Guillermo J. Molina

A longitudinal study of the survival of All-on-4 implants in the mandible with up to 10 years of follow-up, J Clin Exp Dent. 2017 Mar; 9(3): e474–e488.

David Soto-Penaloza, Regino Zaragozí-Alonso, María Penarrocha-Diago and Miguel Penarrocha-Diago The all-on-four treatment concept: Systematic review

J Clin Exp Dent. 2017 Mar; 9(3): e474–e488.

Charles A. Babbush,  Gary T. Kutsko, John Brokloff, The All-on-Four Immediate Function Treatment Concept With Nobel Active Implants: A Retrospective Study, Journal of Oral Implantology 2011

Durkan R and Oyar P, All-On-Four Concept in Implant Dentistry: A Literature Review

Journal of Dentistry and Oral Care Medicine, Volume 3, Issue 2, 2017

Rehabilitering av atrofiske tannløse kjever med ”All-on-4” konseptet2020-06-19T10:02:45+02:00

Pressemelding: Implantatmetoden All-on-4 gjør stor suksess i hele verden

Metoden som Dr. Paulo Malo har utviklet med sitt team, har de siste årene vist svært gode resultater og stigende suksessrater. Nå er metoden som skal gi pasienter velfungerende og faste tenner på én dag, innført i Norge.

Dr Malo

– Vi i Christiania Tannlegesenter er en av få tannlegeklinikker som tilbyr All-on-4-behandling i Norge. Da denne metoden gjør at pasienter med lite kjeveben kan få et nytt smil i løpet av noen få timer, ønsker vi å fremme dette som vårt fokusområde, sier spesialist i periodonti hos Christiania Tannlegesenter, Kristian Kjellsen.

Tidligere har det beste alternativet vært å bruke implantater på pasienter som fremdeles har igjen en del kjevebein. Denne behandlingsmetoden kan ta opptil ett år og er svært omfattende dersom pasienten mangler kjevebein og må utføre bentransplantasjon. Med All-on-4-behandling, kan pasienter få et fullt sett med nye tenner, med kun fire fester i kjevebenet.

Kort behandlingstid med All-on-4

All-on-4-metoden har siden 1998 gjort det mulig å behandle pasienter med svært lite kjeveben. Den er utviklet for å hjelpe pasienter i de mest ekstreme tilfellene.

Ettersom de aktuelle pasientene kan få tilbake faste, naturlige tenner på en og samme dag, vil dette redusere kostnadene betydelig.

– Hele behandlingen foregår på én dag. Tannlegen starter med å trekke de resterende tennene til pasienten. Deretter starter prosedyren med å plassere fire titanimplantater i kjeven det gjelder, og disse fungerer som et fundament for en midlertidig akrylbro. Dette tillater plasseringen av et fast sett med naturlige tenner, sier den portugisiske tannlegen som har utviklet All-on-4-behandlingen, Dr. Paulo Malo.

Med All-on-4 kan du få nye tenner på én dag.

Isak fikk smilet sitt tilbake

Etter mange år som rusmisbruker og bekymringer rundt tannløsheten sin, har 48 år gamle Isak André Wøien endelig fått tilbake smilet sitt.

tannpasient

– Smilet er det som avgjør om du gjør et godt førsteinntrykk eller ei. Siden jeg ikke har hatt tenner på mange år, 

har jeg kjent på følelsen av å ikke bli akseptert og respektert av andre. Dette har jo selvsagt påvirket meg psykisk, og derfor er jeg svært takknemlig for at jeg fikk muligheten til å få denne behandlingen hos Christiania Tannlegesenter. Livet mitt er mye bedre nå, avslutter Wøien.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Christiania  tannlegesenter

Telefon 24101270

E-post: [email protected]

Pressemelding: Implantatmetoden All-on-4 gjør stor suksess i hele verden2018-07-06T11:21:31+02:00

 All-on-4-behandling

I dag finnes det mange ulike løsninger for deg som mangler flere eller alle tennene. All-on-4-behandling er et godt alternativ for deg som ønsker nye, faste tenner. Med All-on-4-behandling får tannløse nye, faste tenner på få dager.

I denne artikkelen beskriver vi hvordan du skal gå frem for å få nye tenner og hvordan All-on-4-behandlingen utføres.

Veldokumentert og effektiv behandling

På midten av 1990-tallet utviklet professor Paulo Malo All-on-4-behandlingen som et alternativ til eksisterende implantatbehandling. Malo og hans team har gjennomført oppfølgingsstudier i over 10 år. Studiene viser svært gode resultater, og Malo og hans team har dokumentert effekten. I dag driver Paulo Malo en verdensomspennende virksomhet av klinikker han enten eier selv eller har et partnerskap med. Christiania Tannlegesenter er partner med Malo Clinic. Det innebærer at våre pasienter får behandling av kompetente medarbeidere som er utdannet i Malo Clinic-systemet.

Hva er All-on-4-metoden?

All-on-4-metoden innebærer at tannlegen plasserer implantatene i tilgjengelige ben. Med godt feste kan en midlertidig tannbro settes på i samme seanse. Dette er en stor fordel for deg som pasient. I tillegg er dette en trygg og veldokumentert behandling. For tannlegeteamet er det en mer komplisert prosedyre, men for deg som pasient er det kun fordeler.

Dr Paulo Malo

Dr Paulo Malo

Noen av fordelene med All-on-4-metoden er at du slipper å vente i månedsvis, eller noen ganger mange år, på å få naturlige tenner som du kan smile og tygge som normalt med. Du slipper som regel også at ben transplanteres, hvilket fordyrer behandlingen. All-on-4-metoden er trygg og godt dokumentert.

Les mer om hvordan tannløse har fått et nytt liv med All-on-4-behandling her.

Slik får du behandling

Dersom du ønsker All-on-4-behandling kan tannlegen din henvise deg til en spesialist i periodonti eller en kirurg som regelmessig utfører denne formen for behandling. Hvis du ikke har en fast tannlege kan du ta kontakt med oss i Christiania Tannlegesenter for en klinisk og røntgenologisk undersøkelse og analyse.

Den kliniske undersøkelsen innebærer at tannlegen kartlegger din generelle helse og munnhelse spesielt. Røntgenbildene vil avdekke eventuell sykdom i munnen. Dersom alt ligger til rette for at du kan få All-on-4-behandling, går vi i gang med videre analyser. Denne behandlingsformen er et godt alternativ for deg som allerede er tannløs eller har tenner det ikke er mulig å behandle. Dersom det er nødvendig kan vi trekke tenner som ikke kan behandles og sette inn midlertidige, faste tenner allerede samme dag.

Den beste løsningen for deg

Den videre analysen vi gjennomfører innebærer en 3D-scanning av kjeven som utføres på klinikken. Her måler vi benkvalitet og benvolum. Dersom du har godt med kjeveben, kan tannlegen sette inn implantater på tradisjonelt vis med den såkalte «parallellteknikken». Implantater er skruer som gror fast i kjevebenet og fungerer som feste for de nye tennene. Hvis du mangler ben, hvilket er veldig vanlig dersom man over tid har mistet flere av tennene, eller benet ikke har tilstrekkelig kvalitet, vil tannlegen anbefale at du får utført en All-on-4-behandling. Dette er et trygt, godt og effektivt alternativ til den gamle metoden, som vi også har lang erfaring med.

Etter at tannlegen har gjennomført en omstendelig analyse av ditt utgangspunkt setter klinikken opp et behandlingsoverslag og en betalingsplan. Deretter fastsettes behandlingsdagen. Det er ikke uvanlig at behandlingen skjer kort tid etter analysen. Grunnen til dette er at situasjonen ofte er akutt og at pasienten trenger hjelp raskt.

På behandlingsdagen

Behandlingen starter vanligvis omkring klokken åtte på morgenen. Hvis behandlingen ikke skal utføres i narkose er det fint om pasienten spiser en lett frokost i forkant. Før behandlingen starter, setter vi i gang med medisineringen. Standard medisineringen består av smertestillende, betennelsesdempende og antibiotika. I tillegg får de fleste pasientene sedasjon i form av beroligende medikamenter.

Selve inngrepet varer i omtrent to timer. De fleste pasientene er rolige og sover lett under operasjonen. Når implantatene er installert lager tannteknikerne en modell av den nye kjeven. Deretter tilvirkes nye tenner. Pasienten hviler i et eget hvilerom mens tennene tilvirkes. Deretter foretar tannteknikerne innprøvninger. Når resultatet er tilfredsstillende ferdigstilles tannbroen. På ettermiddagen samme dag settes tennene på plass og pasienten kan reise hjem.

En skånsom behandlingsform

Etter behandlingen opplever pasienten vanligvis lite smerter og ubehag. Tennene ser naturlige ut og tyggefunksjonen er på 90% etter rundt to uker. I månedene etter behandlingen bør man følges opp tett slik at implantatene festes og såret gror på en tilfredsstillende måte.

Les mer om tannimplantater her.

Tennene ser naturlige ut!

Seks måneder etter behandlingen tilvirker tannlegen en permanent tannbro som er forsterket med metall. Når dette er gjort vil du ha tenner som føles som dine egne og ser naturlige ut. Gratulerer!

Vi anbefaler alle pasienter som har gjennomført en full rehabilitering av kjeven tett oppfølging med 3–4 kontroller årlig. På den måten vil du ha glede av tennene i mange tiår fremover.

Kontakt oss her for mer informasjon om All-on-4-behandling.

 All-on-4-behandling2018-06-05T07:18:04+02:00

Tannløse har fått et nytt liv med All-on-4

Det er ikke uten grunn at All-on-4 metoden har blitt beskrevet som en fundamental utvikling innen tannhelse. Metoden er utviklet og perfeksjonert i et dedikert fagmiljø i over 20 år.

Den har gitt pasienter som ikke tidligere trodde at implantatbehandling var et alternativ for dem en mulighet til å leve et liv med faste tenner.

Flere har råd til nye tenner

Behandlingen har med sin enkle, men raffinerte prosedyre gjort at pasienter kan få implantatbehandling raskere, billigere og tryggere.

Prislappen på tannbehandlinger som gir lignende resultater, har vært så høy at mange har avskrevet implantater som en mulighet for dem. All-on-4 gjør enklere inngrep, har mindre behov for beintransplantasjon og gir pasienten valgalternativer blant materialer som brukes i broer og kroner. Dermed kan behandlingen tilbys relativt rimelig.

Det gjør at en større gruppe mennesker får muligheten til et bedre liv. Et liv der man ikke må frykte at gebisset skal hoppe ut når man nyser, at andre skal dømme et tannløst smil eller det konstante behovet for å vurdere om maten man lager kan tygges uten tenner.

Endelig smile med hele munnen

Det å miste tenner kan føles traumatisk, uansett hvilken alder det skjer. Tannløshet kan skyldes mange faktorer, som tannkjøttsykdommen periodontitt, rusmisbruk eller skader fra for eksempel idrett.

Det å miste tennene har også en estetisk innvirkning på personen. Når det ikke er tenner til å holde kjevebeinet aktivt, forsvinner det litt etter litt. Dermed kan vedkommende oppleve at ansiktsformen endrer seg, og mange sier at de ser mye eldre ut enn det de egentlig er. Smiling og prating er også to aktiviteter som mange uten tenner opplever som problematisk. Mange har lært seg å smile med lukket munn, men føler at det er unaturlig for dem.

Det er vanskelig å vite om følelsen av sosiale utfordringer knyttet til manglende tenner utelukkende eksisterer i pasientens hode, eller om det er noe som andre også tenker på.

En amerikansk studie fra 2008 konsentrerte seg om inntrykket folk danner seg av personer som mangler tenner. Deltakerne ble vist bilder av personer som manglet en, flere eller alle tennene. Deretter ble de bedt om å rangere personene på bildet etter en rekke sosiale faktorer, som hvor attraktive de var, deres helse, utdannelse, livskvalitet, grad av sosialt liv, aggressivitet, intelligens, troverdighet, samt til hvilken grad de ville bli venner med personen, date personen eller ha personen som nabo.

Resultatet viste at de som manglet tenner kom dårligere ut enn en person med alle tennene intakt på alle målene.

Til deg som har tannlegeskrekk

Forskerne som har lagt fram studien argumenterer for at resultatene taler for at tannerstatninger burde behandles som et viktig helseområde og at personer som mangler tenner, uavhengig av økonomi og bakgrunn, burde få hjelp til behandling.

Slutt på smerter og ubehag

Tannløse har fått et nytt liv med All-on-4

Tannløse har fått et nytt liv med All-on-4

Noen opplever vedvarende smerter før og etter tap av tenner. Det er lagt fram teorier som understreker den onde sirkelen knyttet til slike smerter og tanntap. Kroniske smerter kommer ofte med angst, dårlig søvn, dårlig tannhygiene og et usunt kosthold, som kan føre til tanntap. Tapet av tenner vil i tur kunne føre til angst, dårlig søvn, dårlig tannhygiene og et usunt kosthold. Her spiller også medisiner en rolle. De kan bidra til blant annet munntørrhet, som igjen kan føre til dårlig hygiene i munnen.

Tannerstatning kan være en faktor som er med på å bryte denne onde sirkelen og bedrer livskvaliteten for pasienten. I noen tilfeller kan det være et alternativ å trekke alle de resterende tennene for å fjerne roten til noen av smertene.

Verdens helseorganisasjon anerkjenner viktigheten av oral helse.

  • Oral helse er en essensiell del av en god allmennhelse og livskvalitet. Det handler om å være fri fra smerter i munnen og ansiktet, kreft i munn og hals, infeksjon og sår i munnen, periodontal sykdom (tannkjøttsykdom), tannerosjon, tap av tenner, og andre sykdommer og tilstander som begrenser individets mulighet til biting, tygging, smiling, snakking og psykososialt velvære.

Også angst som stammer fra tannlegeskrekk kan være medvirkende til at pasienter mister tenner og at tannhygienen deres svekkes.

  • Forferdelig tannlegeskrekk, som gjorde at jeg aldri gikk til tannlegen med mindre jeg hadde forferdelige smerter, dårlig munnhygiene og 35 år med sigaretter. Alle disse dårlige valgene gjorde at tennene mine begynte å falle ut for et par måneder tilbake. Da bestemte jeg meg for å kaste meg i det og få det hele gjort med en gang, skriver en 52 år gammel pasient fra Sydney i Australia.

Denne pasienten bestemte seg for å trekke sine resterende tenner og gjennomgå en All-on-4-behandling for å bedre helsen og livskvaliteten sin.

Alternativ for flere: All-on-4

Tannimplantater er det beste alternativet for de aller fleste som har mistet tenner, enten det dreier seg om en eller flere tenner. Dessverre er det mange tannløse pasienter som ikke er gode kandidater for implantater. Det kan skyldes at kjevebenet har trukket seg tilbake fordi det ikke er blitt aktivisert av tygging på flere år. Dermed er det vanskelig for tannlegen å finne noe å feste implantatskruene i. Noen ganger er det nødvendig med beintransplantasjon for å gjøre det mulig å sette inn implantater. Da kan operasjonen bli veldig omfattende.

All-on-4-metoden er imidlertid annerledes, og derfor et godt alternativ for dem som tidligere har blitt fortalt at implantater ikke er mulig for dem. All-on-4 behandlingen innebærer at man setter inn skruene på skrå, og dermed trenger mindre bein å jobbe med.

Det kan være risikoer med inngrep, særlig for personer med diabetes, tilstander som svekker immunsystemet eller personer som bruker spesielle medisiner. En samtale med tannlegen kan fort avgjøre om man allikevel kan være kandidat for All-on-4.

Røykere er en gruppe som kan oppleve å bli fortalt at de ikke er gode kandidater til tannerstatningsbehandlinger. Det er synd, for røyking øker risikoen for tanntap betydelig. Det kommer av at kjemikaliene i sigaretter er en av årsakene til at pasienter utvikler tannkjøttsykdommen periodontitt. Periodontitt går på tannrøttene og kan i verste fall gjøre at tennene faller ut. I tillegg tar det lengre tid for røykere å komme seg etter en operasjon, på fagspråket kalles det tilheling. Det kommer blant annet av at blodgjennomstrømningen er svekket. Det beste røykere kan gjøre for å beholde tennene sine eller bedre sjansene for implantatbehandling, er å stumpe røyken. Det er ikke lett, men tannlegen kan være behjelpelig med å legge en plan for å slutte.

Kilder:
https://www.realself.com/review/sydney-australia-4-dental-implants-before-fell?offset=15&sle=0
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017728319
https://ryanschacht.files.wordpress.com/2013/10/perceptionsmissingteeth-schacht.pdf
https://www.practicalpainmanagement.com/tooth-loss-chronic-pain-population
Tannløse har fått et nytt liv med All-on-42018-04-03T10:02:31+02:00
Gå til toppen