Tannlege i Norge

Published On: 22. september 2014

Tannlege er en beskyttet yrkestittel i Norge og er forbeholdt utøvere som har studert odontologi og har fått autorisasjon for å kunne behandle tenner, sykdommer i tannkjøttet og i munnen.

Statens autoriasjonskontor for helsepersonell (SAK) gir autorisasjon og lisens som tannlege. Per 3. januar 2013 var det 6 374 personer med autorisasjon eller lisens som tannlege i Norge. Tannleger arbeider privat i egne klinikker, på fakultetene eller i den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunene administrerer den offentlige virksomheten.

Utdannelsen for å bli tannlege

Utdannelsen tar fem år og kan fullføres ved et av de odontologiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø. I dag er det også vanlig at tannleger i Norge utdannes i utlandet. Spesielt i Tyskland, Ungarn og Polen er det mange nordmenn som studerer odontologi.

For å kunne studere i Norge kreves det svært høye karakterer fra videregående skole, nesten på lik linje som ved de medisinske fakultetene. Det er nok noe av grunnen til at mange studerer odontologi i utlandet. Det er også mange utenlandske tannleger som jobber i Norge. Litt over 25 % av alle tannleger i Norge har utenlandsk opprinnelse.

Tannlegedekning i Norge

Det er stort sett god tannlegedekning i Norge. I de store byene er de fleste stillingene besatt og det finnes mange tilbydere av private tjenester. I distriktene kan det være litt lenger vei til tannlegen, men med dagens transportmuligheter er det vanligvis mulig å få hjelp innen kort tid.

I Oslo-området er det omtrent 700 tannleger. Det tilsvarer ca 1.100 personer pr. tannlege. Pr. spesialist er forholdstallet 12.000.

Privat sektor for tannleger

Organiseringen i den private sektoren har vanligvis vært såkalte solopraksiser med en tannlege og en assistent. I de senere årene ser vi at denne formen for organisering er under hardt press. Klinikker med flere tannleger og tilknyttet spesialister vokser seg frem.

Det er umulig å finanisere alle tekniske og administrative komponenter i en moderne tannlegeprakis idag i en vanlig enmannsprakis. Økt faglig kompetanse og sosialt fellesskap ser man ofte som et positivt resultat.

Tannlege i Norge

Tannleger i Oslo organiseres idag mer og mer i større klinikker. På Christiania tannlegesenter er det 6 heltidsannsatte tannleger og 4 spesialister i deltidsstilling. Lange åpningstider, profesjonalisert administrasjon og klinikkpersonell gjør at klinikken kan tilby det ypperste av tannbehandling innenfor de fleste odontologiske fagfelt.

Det gjør også at vi kan tilby alt av moderne utstyr som:

Christiania tannlegesenter skal være en klinikk for alle. Andre tannleger i Oslo kan henvise til oss for behandling og vurderinger av vanskelige tilfeller. Vi får også henvisninger fra det offentlige til spesialistbehandling. Barn og voksne kan behandles for feilstilling av tenner hos vår reguleringstannlege.

Åpningstider og timebestilling

Klinikken holder åpent fra 8-20 man-fre. I helgene fra 10 -15. Bestill time her!

Alle pasientgrupper ønskes velkommen!

Tannlege i Norge