Tannlegeskrekk

Published On: 19. september 2014

Intervju med psykolog Bjørn Bratteberg

Psykolog Bjørn Bratteberg er utdannet ved profesjonsstudiet i psykologi  ved NTNU i 2003. Han har bred klinisk erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Han har videreutdanning i kognitiv terapi. Han har solid erfaring med kognitiv terapi og eksponeringsterapi som er førstevalget ved behandling av fobier og angsttilstander, herunder tannlegeskrekk.

Hva er tannlegeskrekk?

Tannlegeskrekk, eller odontofobi, som det heter på fagspråket , er en fobi som betegner en irrasjonell og overdreven frykt for tannleger. Denne angsten kan defineres som en ekstrem eller hardnakket frykt, hvor den som lider av dette gjerne har hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. Dette fører ofte til at personen unngår å gå til tannlegen i en slik grad at det oppstår et helsemessig problem.

Bare tanken på å gå til tannlege vil ofte føre til ubehag og angst hos en person  med tannlegeskrekk. Tannlegeskrekk innebærer ofte både psykiske (angst, frykt, hjelpesløshet) og fysiske (kvalme, pustevansker, svetting, høy puls) symptomer.

Tannlegeskrekk er en vanlig fobi

Tannlegeskrekk er en av de vanligste fobier i samfunnet.  Undersøkelser viser at 5-10 % av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling pga angst. Det betyr at det i Norge finnes 70-100.000 mennesker som ikke går til tannlegen fordi de sliter med angst (Norsk Forening for odontofobi).

Hva er årsakene til tannlegeskrekk?

Tannlegeskrekk skyldes ofte «dårlige» erfaringer hos tannlegen, men det kan også skyldes andre årsaker. Man kan ha blitt påvirket av foreldres angst for tannleger i oppveksten samt «skrekkhistorier» fra venner og bekjente. Noen har også lavere smerteterskel enn andre, noe som tidligere, da man ikke hadde dagens utstyr og teknologi,  kunne medføre store smerter under et tannlegebesøk. Noen utvikler også  tannlegeskrekk etter tortur og fysisk eller seksuelt misbruk.

Kan man bli kvitt tannlegeskrekk?

Ja. Helt eller delvis. I likhet med alle fobier vil det å unngå å oppsøke det man frykter, i dette tilfellet tannlege, opprettholde fobien. Skal man bli kvitt tannlegeskrekk må man få en positiv erfaring med det å gå til tannlege. I første omgang kan det være nyttig å snakke med en tannlege eller en psykolog for å få kartlagt i hva nettopp din tannlegeskrekk består av, dette kan nemlig variere fra person til person. Noen er redd for selve tannlegen, andre er redd for smerter og/eller sprøyter mens det for andre kan være følelsen av hjelpeløshet eller mangel på kontroll mens man sitter i tannlegestolen.

Det er således viktig å få fram hva som er «verst for deg». Når dette er klarlagt vil man i samarbeid mellom psykolog og tannlege utforske det man gjerne kaller «katastrofetanker» på en måte der man kan få ny «input» og kanskje få et mer nyansert bilde i forhold til det man frykter kan skje under et tannlegebesøk.  Ofte er våre tanker om det vi frykter mest overdrevne og preget av forestillinger som er verre enn (dagens) virkelighet. Det er imidlertid viktig å ta disse tankene på alvor. Et samarbeid mellom psykolog , pasient og tannlege, som er ekspert på selve tannlegefaget, er derfor ofte ideelt. Målet er ikke nødvendigvis at man skal «glede seg» til å gå til tannlegen, men at det å gjennomføre tannlegebehandling skal bli mulig.

Behandling av tannlegeskrekk

Christiania Tannlegesenter har egne tannleger med spesialkompetanse på tannlegeskrekk. Ved timebestilling av tannlege i Oslo ber vi om at du oppgir at du har tannlegeskrekk. Du vil da få tilbud om en første konsultasjon som KUN vil bestå av rådgivning og informasjon om selve behandlingen. Samtalen vil  finne sted på et vanlig kontor uten tannlegestol.  Ut fra tannlegens vurdering og ditt ønske vil du så få tilbud om samtale med psykolog. Etter en til tre samtaler med psykolog (avhengig av behov), vil du få tilbud om en tilpasset tannlegeundersøkelse, med eller uten psykolog tilstede (etter eget ønske). Det vil bli satt av god tid til undersøkelsen, og du vil kunne avbryte denne når som helst. Etter at tannlegeundersøkelsen er avsluttet vil du få tilbud om videre tannlegebehandling på et senere tidspunkt. Du vil da få den samme tannlegen og fortsatt få muligheten til å ha med deg psykolog under selve behandlingen.

Hva koster behandlingen?

Selve tannbehandlingen hos Christiania Tannlegesenter skal ikke koste mer for pasienter med tannlegeskrekk. Ved ønske eller behov om psykolog som en del av behandlingen vil dette koste 1280,- per konsultasjon, da dette er spesialkompetanse vi henter inn utenfra. Trenger du tannlege i Oslo? Kontakt oss her!