CT Scanning

Ct-scanning : digital computer tomografi

Cranex 3D bilder er er som ct scaning detaljerte og radiologens verktøy for å kunne gjøre en best mulig diagnostikk og tannlegen en mulighet til nøyaktige behandlingsplanlegging . 3D-bildet gjør implantat planlegging mer effektivt, samt at det gir mer nøyaktig informasjon av beinstrukturer, frakturer, påvirket tenner, 3. molarer, TMJ og unormal anatomi.

Med to valgmuligheter for både bildeoppløsning og synsfelt, er Cranex 3D den røntgenmaskinen som kombinerer diagnostisk nøyaktighet, rask bildebehandling og lav dose. Ct-ccanning for bilder i munnen gjøres idag med Cb-ct maskin. da dener adskillelig mindre strålebelastende i forhold til de ordinære sykehus kranie Ct scanning maskinene.

Vi har mange fornøyde pasienter hos oss. Les her hva flere av dem mener om oss.

Stråledoser til pasient

Publisert av statens strålevern jaunar 2014

Stråledosen til pasient fra de ulike tannrøntgenapparatene varierer ofte mye. Apparattype, størrelsen på strålefeltet som treffer pasienten, apparatets innstillinger og størrelsen på pasientens hode er med på å påvirke stråledosen.

Nedenfor er typiske stråledoser til pasient presentert. Dosene er sammenliknet med dosen fra naturlig bakgrunnsstråling som er ca. 0,004 mSv per dag.

Tabell 1: Typiske effektive doser til pasient fra ulike apparattyper. Cone Beam CT (CBCT/ ct-scanning ) -undersøkelsene er delt inn i små og medium feltstørrelser med høyder lavere enn 10 cm, og store feltstørrelser med høyder større en 10 cm.

Undersøkelse/ apparattypeMerknaderEffektiv dose (mSv)Tilsvarende periode med naturlig bakgrunnsstråling
Vanlig tannrøntgenEtt røntgenbilde< 0,0015Noen timer
Panoramarøntgen0,003 – 0,02Noen timer til noen dager
Cephalostat (ceph)< 0,006Mindre enn to dager
CBCT ( ct scanning)Små og medium feltstørrelser0,01 – 0,7Noen dager til et halvt år
CBCT (ct scanning)Store feltstørrelser0,03 – 1,1Noen dager til opptil ett år

Vi ser ut i fra tabellen at intraoral tannrøntgen gir de laveste stråledosene og CBCT de høyeste. Vi ser også at CBCT-undersøkelser med store feltstørrelser gir generelt høyere stråledoser enn undersøkelser med små feltstørrelser, og derfor er det viktig at tannlegen ikke bruker større feltstørrelser enn nødvendig.

Les mer om tannrøntgen på staten stålevern sine websider.