Piercing kan skade tennene

Piercing i tunga kan skade munn og munnhule på mange måter. Det fører ofte til sår i gane, tilbaketrukket tannkjøtt og dermed blottlagte tannhalser.

Blottlagte tannhalser betyr at emaljen er borte, og dermed er du mer utsatt for hull i tennene.

Skade på tennene og kjevebenet, og ikke minst infeksjoner siden munnhulen er full av bakterier, er også vanlige konsekvenser.

Kontroll hos tannlege

Har du piercing i tunga, er det ekstra viktig med regelmessig behandlig og vedlikehold hos tannlege. Er det lenge siden du var sist hos tannlegen?

Ring oss for kontroll og vedlikehold 24 10 12 70

Voksne bør rense tannkjøtt og tenner profesjonelt minst en gang i året for å ivareta god tannhelse. I tillegg bør tenner kontrolleres årlig for hull og infeksjoner.