Misfargede tenner

Hvordan oppstår misfarging av tenner?

Det en normal prosess at tenner med alderen blir mørkere, gjerne gulere eller gulbrune. De får også et slags “tettere” utseende. Den litt mørkere fargen harmonerer ofte med aldersforandringer i ansiktet.

Det som kalles misfarging av tenner, kan oppstå enten innenfra i tannen eller utenfra.

Misfargede tenner – innenfra

Når den kommer innenfra, skyldes det enten tilførsel av fargestoffer når tannen dannes, som for eksempel ved bruk av visse medisiner i småbarnsalderen, eller ved sykdom i tannens nervekanal senere i livet.

Ved sykdom i nervekanalen vil det dannes fargestoffer som trenger ut i tannbenet.

Misfargede tenner – utenfra

Når misfargingen kommer av påvirkning utenfra, skyldes dette gjerne fargestoffer fra utstrakt bruk av for eksempel:

  • Tobakk
  • Te
  • Kaffe
  • Vin

Medikamenter kan gi misfargede tenner

Også visse medikamenter som for eksempel “Hibitane” kan gi utvendig misfarging.

Det kan ofte dreie seg om misfargede belegg på overflaten av tennene. Disse kan tannlegen fjerne ved pussing.

Dyp misfarge kan ikke pusses bort

Men fargestoffer utenfra vil også kunne trenge innover i tannsubstansen og misfarge denne, og da særlig tannbenet (dentinet). Dette går raskere hvis det er sprekker i emaljen, eller hvis emaljen er svært tynn eller slitt bort.

Slik dypereliggende misfarging kan ikke fjernes ved pussing.