Tannløsning

Tannløsningssykdom – periodontitt

Hvis bakteriebelegget blir liggende på tannoverflaten over tid og at mengden bakterier blir stor nok, vil kroppens immunforsvarceller behandle situasjonen som en lokal infeksjonen. Forskjellige faktorer påvirker hvordan kroppens immunforsvar håndterer en slik infeksjon. Når man røyker reduserer man periferer blodgjenommstrømming fordi blodårene blir mindre, stivere og færre.

Kort fortalt kan man si at immunforsvaret rundt tennene da blir feil og resultatet er at kjevebenet trekker seg tilbake og erstattes av blodrikt betennelsesesvev, dermed får vi såkalte tannkjøttslommer. Periodonitt er kort fortalt prosessen hvor kjevebenet trekker seg tilbake og resulterer i mindre feste rundt tennene.

Periodontitt og andre sykdommer

Idag vet vi at periodontitt over tid også påvirker almenntilstand. Periodontitt assosieres idag feks med høyere risiko for hjere- kar sykdommer. Ukontrollert periodontitt kan også påvirke blodsukkeret negativt. Derfor er det viktig at du som har periodontitt får riktig behandling.

Behandling av tannløsning

Målet med behandling av periodontitt er både å redusere infeksjonen og å skape forhold i munnen som reduserer risikoen for videre utvikling av sykdommen.

Behandlingen er i prinsippet tredelt:

  • Periodontibehandlingen skjer hos oss i samarbeide med spesialist/almenn-tannlege og tannpleier med spesial kompetanse.
Du er selv ansvarlig for å ha et godt renhold i munnen. Det er det viktigste du kan gjøre for å redusere infeksjonen som disse bakteriene kan gi. Vi anbefaler tannpuss to ganger daglig, morgen og kveld. En gang i løpet av dagen bør tennenes mellom rommsflater rengjøres med flaskekoster og/eller tanntråd. Tannpirkere egner seg dårlig for rengjøring av bakteriebellegg på tennene. Elektriske tannbørster kan være et alternativ til manuell tannbørste.

Munnskyllevann er kun nødvendig å bruke hvis man ikke oppnår god plakkontroll (dvs bakteriefrie tannflater) med konvensjonelle metoder. Klorhexidin holdige munnskyllevann (Curasept og Corsodyl) er de eneste på markedet som i noen grad fungerer. Fluorholdig munnskyllevann kan benyttes hvis man plages med ising i tennene. Fluor virker ved over tid å reminalisere (forsterke) tannhalser og blottlagt tannbein. Curasept 6% innholder både fluor og klorheksidin.

For å holde tannkjøttslommene rene er det svært viktig at disse rengjøres profesjonelt. Fra 2-4 ganger i året er det vanlig å få utført såkalt vedlikeholdsbehandling etter at den aktive behandlingsperioden er over. Vedliekholdsbehandling går ut på at bakterier som har kommet i tannkjøttslommene fjernes ved tannrensning. Dette kan hvis ønskelig utføres under bedøvelse.

Røyking er som oftest den store synderen når man har periodontitt. Den eneste måten å få kontroll på periodontiet (tannfeste) er å slutte å røyke. Snakk med oss eller din lege for å komme igang med denne prosessen!

Mentalt stress over tid kan over tid medvirke til periodontitt. Et sunt og godt liv er resepten også for et friskt tannkjøtt!

Behandling av periodontitt går ut på å fjerne sykdomsfremkallende bakterier i tannkjøttslommer og i munnhulen. Det er flere måter å gjøre dette på; mekanisk rengjøring i tannkjøttslommer, tannutrekning av for dårlig stilte tenner, operative inngrep med fjerning av betent vev, antibiotikabehandling.

Periodontibehandlingen skjer hos oss i samarbeide med spesialist/almenn-tannlege og tannpleier med spesial kompetanse.