I tilfelle du ikke er fornøyd med oss…

For at vi skal bli enda bedre, setter vi stor pris på din tilbakemelding – enten det er ris eller ros.

Hvis du har en klage eller bekymring for tjenesten eller servicen du har mottatt fra en av våre behandlere eller noen andre teammedlemmer, vennligst gi oss beskjed.

Vi på Christiania tannlegesenter tar klager veldig alvorlig og prøver å sikre at alle våre pasienter er fornøyde både med utført behandling de har fått hos oss og den helhetlige opplevelsen av å være hos oss. De få klagene vi mottar, behandler vi høflig og raskt, slik at saken kan løses så fort som mulig.

Vårt mål er å håndtere klager på samme måte som vi ønsker at andre hadde behandlet vår klage! Vi lærer fra hver feil vi gjør, og vi reagerer på pasientens bekymringer på en forsiktig og sensitiv måte.

Den som er ansvarlig for å håndtere eventuelle klager er vår klinikkleder, Dada Vujadin Kjellsen.

Hvis du gir oss en klage muntlig per telefon eller i resepsjonen, kommer vil til å lytte nøye til din tilbakemelding og deretter tilby å henvende deg til behandlende tannlege, fagleder eller klinikkleder umiddelbart. Hvis disse ikke er tilgjengelig på gjeldende tidspunkt, vil vi gi deg beskjed om når du vil bli kontaktet.

Sender du en skrifltig klage, vil brevet eller e-posten din sendes videre til tannlegen klagen gjelder og til klinikkleder. Hvis en klage handler om et hvilket som helst aspekt av klinisk behandling eller tilhørende kostnader, vil det normalt bli henvist til tannlegen, med mindre du ikke vil at dette skal skje. Vi vil bekrefte mottakelseav din klage skriftlig så fort som mulig, og senest innen 48 timer.

Vi vil deretter undersøke saken innen 5 virkedageretter mottak, og deretter gi en forklaring på omstendighetene som førte til klagen. Hvis du ikke ønsker å møte oss, vil vi forsøke å snakke med deg på telefonen.

Hvis vi ikke kan undersøke klagen innen 5 virkedager, kommer vi til å informere deg om årsaken til forsinkelsen og gi en tilbakemelding for når du kan forvente at vår interne undersøkelse vil fullføres. Vi vil bekrefte beslutningenom klagen muntlig og skriftligumiddelbart etter at vi har gjennomgått saken.

Vi håper at du vil gi oss beskjed om det er noe du mener vi bør bli bedre på.

Er du ikke fornøyd med vår service eller behandling, vil din tilbakemelding gi oss den beste muligheten til å se hva som har gått galt og gir oss mulighet til å forbedre vår praksis.

Hvis du føler at du ikke kan klage til oss, eller er ikke tilfreds med vår løsning, bør du henvende deg til Norsk pasientskadeerstatning ( https://www.npe.no)